Norges idrettsforbund er landets største barne- og ungdomsorganisasjon. Vi har idrettslag i alle landets kommuner. Det er stor sannsynlighet for at barn og ungdom i flyktningenes nærmiljø driver med idrett, og idretten vil kunne være et møtested hvor flyktningene blir kjent med jevnaldrende og får nye venner.

Foto: NTB

Kontaktpersoner i idrettskretsene:

 • Agder: Anne Lise Lassen, 90736248, e-post
 • Innlandet: Line Kongssund, 94888225, e-post / Martin Hylland, 47399618, e-post
 • Møre og Romsdal: Ellen Hammer, 40877781, e-post
 • Nordland: Tore Strand, 41900997, e-post
 • Oslo: Marit Slupstad, 41659133, e-post / Hege Skau, 91132364, e-post
 • Troms og Finnmark: Inger-Lise Eieland, 47617013, e-post
 • Trøndelag: Gina Thrane, 48207750, e-post
 • Vestfold og Telemark: Therese Husby, 41900128, e-post
 • Vestland: Elise Barsnes, 48148786, e-post
 • Viken: Johan Conradson, 93400443, e-post
 • Norges idrettsforbund sentralt: Elin Horn, 95959548, e-post / Line Hurrød, 41670015, e-post