Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Praktisk informasjon om utvekslingen

Kostnadsfri utveksling
Deltakere får alle kostnader dekt, inkludert bokostnader, reise til og fra vertslandet og reiseforsikring. De som velger å ta årsstudiet «Idrett, kultur og utviklingsarbeid» på NIH, kan i tillegg søke Lånekassen om studielån.

Hvor lenge varer et utvekslingsår?
Programmet starter opp i august 2024 og avsluttes i juni 2025.

Hvilke land holder partnerne våre til i?
Zambia og Zimbabwe.

Mulighet for å gjennomføre årsstudie på NIH
Deltakere på Idrettsutvekslingen oppfordres til å ta studiet «Idrett, kultur og utviklingssamarbeid» på Norges idrettshøgskole. Studiet gir innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid.

Hvem velges ut til å dra på utveksling?
Uttaket skjer på grunnlag av en helhetlig vurdering av faglig bakgrunn, motivasjon, tester, samt behov fra NIFs partnerorganisasjoner i Zambia og Zimbabwe. Aktuelle søkere vil bli invitert til uttakshelg 2. og 3. mars 2024.  

Spørsmål?
Kontakt Nicolaj Møller Jensen
E-post: nicolajmoller.jensen@idrettsforbundet.no