Partnere

Response Network Zambia

Response Network Zambia er en organisasjon som jobber for utvikling gjennom utdanning i lokale samfunn. Organisasjonen jobber mot selvstendiggjøring av sårbare samfunn, som vil si at Response Netwrok hjelper til å tilrettelegge for selvhjelp. Hjelp til selvhjelp skjer gjennom belysning av temaer som menneskerettigheter og godt styresett samt finne løsninger som kan utrydde fattigdom. 

NOWSPAR (National organisation for Women in Sport, Physical Activity and Recreation)

NOWSPAR jobber for selvstendiggjøring- og rettigheter for kvinner gjennom sport og kultur i lokalsamfunn. NOWSPAR jobber aktivt for å øke andelen kvinner og jenter i sport og fysisk aktivitet gjennom å tilby lik tilgang til sport som menn og gutter har. Organisasjonen vil at Zambias kvinner og jenter skal kunne leve aktive liv i trygghet. 

Judo Association of Zambia

Det Zambiske judoforbundet jobber for selvstendiggjøring av kvinner og jenter gjennom å oppfordre dem til å fulføre utdanningsløpet. Organisasjonen tar inn gatebarn, gir de et sunt miljø å vokse opp i som verdsetter verdier som disiplin og respekt. 

Sport in Action

Sport in Action bruker sport som verktøy for sosial utvikling, særlig for barn. Programmene går på selvstendiggjøring gjennom å øke sosial og økonomisk kompetanse, motivere til personlig utvikling samt skape et trygt miljø for barna å vokse opp i. organisasjonen arbeider også for bedre sportsvilkår gjennom å forbedre anlegg og heve trenerkompetanse.