barn på rygg.jpg

Gode grunner for å bli idrettsfrivillig

Det er mange gode grunner for å bli idrettsfrivillig i Idrettens fredskorps. Her lister vi opp noen!

  • Fordi du som idrettsfrivillig blir utfordret og får nye impulser på en helt annen måte enn du får i Norge
  • Fordi NIF dekker kost og losji, forsikringer, reise og kostnader til vaksiner (inntil 1500,-) 
  • Fordi du som idrettsfrivillig får muligheten til å dele din idrettsglede og erfaring med barn og unge i det sørlige Afrika
  • Fordi du som idrettsfrivillig får muligheten til å gi barn og unge flere valgmuligheter gjennom idrett og aktivitet, noe som bidrar positivt både for enkeltindivider, familier og lokalsamfunn
  • Fordi du som idrettsfrivillig er med på å skape et positivt idrettsmiljø hvor barn og unge kan leke og utfolde seg
  • Fordi du som idrettsfrivillig samtidig kan ta studiet «Idrett, kultur og utviklingssamarbeid» ved NIH (60 studiepoeng) under utvekslingsoppholdet
  • Fordi du som idrettsfrivillig i det sørlige Afrika også er ambassadør for den norske idrettsbevegelsen
  • Fordi du som idrettsfrivillig får en helt unik erfaring og opplevelse ved å jobbe med idrett og utvikling i Zambia eller Malawi
  • Fordi du som idrettsfrivillig får muligheten til å bo hos en afrikansk vertsfamilie og får en kulturopplevelse utenom det vanlige