Hovedbilde oppe til venstre: Per Tøien, seniorrådgiver idrettspolitikk i NIF, Sara Rott, styremedlem i NIF, Stian Davies, leder hovedutvalg på fylkestinget, Nils R. Sandal, leder Vestland IK, Jon Askeland, fylkesordfører Vestland, Knut Songve, orgsjef Vestland IK og Ingrid Krogstad, prosjektmedarbeider idrettspolitikk i NIF. Nede til venstre: Berit Kjøll – Per Tøien – Nils R. Sandal, leder Vestland IK, Anne Lilleaasen, varaordfører Sunnfjord kommune, Jenny Følling, ordfører Sunnfjord kommune, Jan Herstad, leder Sunnfjord Idrettsråd, Lars-Idar Vegsund, nestleder Førde IL og Stian Grimseth.
Hovedbilde oppe til venstre: Per Tøien, seniorrådgiver idrettspolitikk i NIF, Sara Rott, styremedlem i NIF, Stian Davies, leder hovedutvalg på fylkestinget, Nils R. Sandal, leder Vestland IK, Jon Askeland, fylkesordfører Vestland, Knut Songve, orgsjef Vestland IK og Ingrid Krogstad, prosjektmedarbeider idrettspolitikk i NIF. Nede til venstre: Berit Kjøll – Per Tøien – Nils R. Sandal, leder Vestland IK, Anne Lilleaasen, varaordfører Sunnfjord kommune, Jenny Følling, ordfører Sunnfjord kommune, Jan Herstad, leder Sunnfjord Idrettsråd, Lars-Idar Vegsund, nestleder Førde IL og Stian Grimseth.

Stolthet og lokal tilknytning

– Det som slår meg mest av alt er med hvilken stolthet de jobber for idretten på eget bosted, sier idrettspresident Berit Kjøll. – Det gjelder både politikerne selv og representanter for idretten. Å høre Stian Grimseth snakke om planene for VM i vektløfting i 2025, der mer enn 80 nasjoner er ventet til Førde, Sunnfjord og Vestland, er smittsomt.

Som et ledd i idrettsstyrets arbeid med å styrke idrettskretsenes arbeid i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget i høst, var idrettspresidenten på besøk hos Vestland idrettskrets i forrige uke. Besøket var lagt til tidligere Sogn og Fjordane og delt mellom Førde i nye Sunnfjord kommune og Eikedal i Kinn kommune. Begge steder møtte Berit Kjøll og idrettskretsleder Nils R. Sandal både nåværende representanter og mulige fremtidige kandidater til både kommunestyrer og fylkesting.

Besøket hos Førde IL gjorde inntrykk på idrettspresidenten.
- Når Førde IL snakker om planer til mange titalls millioner tviler jeg ikke på at de skal få det til, og når politikerne, med ordfører Jenny Følling i spissen, snakker om idrettens kraft i kommunen, vet jeg at de mener det. Grunnlaget for virkelig å kunne snakke frem idrettens saker foran valget i høst, er absolutt meget godt, sier Kjøll.

Etter Førde gikk turen til Eikefjord der idrettskrets og idrettsforbund møtte like en stor, kanskje enda større stolthet over sitt idrettslag og sin idrett enn litt lenger sør. Alle partier fra Rødt til FrP var representert og fikk høre idrettslagets historie, og idrettens ønsker for lokalpolitikken i årene fremover. I Eikefjord bor det 421 personer, men det er 460 betalende medlemmer i Eikefjord IL! Mottoet til klubben er: «Vi kan når vi vil, og vi får det alltid til.»

– Det er utrolig imponerende, som alltid, å høre om hva frivillighet og frivillighetens kraft kan få til. I Eikefjord har de skaffet anlegg som de selv drifter og holder i orden, har stell på organisasjon og økonomi og tar utfordringene som kommer på strak arm. I tillegg ble jeg veldig bevisst på at idrettens utfordringer med økonomi som barriere for idrettsdeltakelse og inkludering og mangfold, er en nasjonal utfordring og ikke begrenset til store byer. Idrettsrådets leder Trine Vokuhl Havn fortalte om 70 nasjonaliteter i kommunen, at 30 prosent av befolkningen har foreldre med innvandrerbakgrunn og at 22 prosent av medlemskontingenter i kommunen dekkes av offentlige ordninger gjennom Frivillighetssentralen. Jeg er sikker på at vi har truffet blink når det gjelder å sette søkelyset på disse utfordringene og på deres løsning både i idretten og i kommunene, før valget i høst, konkluderer idrettspresidenten.

Dagen ble avsluttet med møter med representanter fra fylkespartiene til Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Også i disse møtene sto problemstillinger som investering og drift av idrettsanlegg, økonomiske barrierer og stimulering av frivilligheten sentralt. Paraidrett og samarbeid idrett - skole ble også løftet i disse møtene.

Bilde 1:
Fra venstre: Utvalsleiar for samfunn, kultur og næring i Sunnfjord kommune, ordfører Jenny Følling (Sp), varaordfører Anne Lilleaasen (H), idrettsrådsleiar Jan Herstad, og nestleiar i Førde IL, Lars-Idar Vegsund, idrettspresident Berit Kjøll, idrettskretsleder Nils R. Sandal og organisasjonssjef Knut Songve.

Bilde 2:
Leiar i Eikefjord IL Julie Humlestøl-Titlestad og Berit Kjøll ser ut over idrettshallen i Eikefjord.