Asker idrettsråd og idrettslag i Asker sammen med ordfører i Asker Lene Conradi og idrettspresident Zaineb Al-Samarai under lanseringen av Solidaritetsfondet.
Asker idrettsråd og idrettslag i Asker sammen med ordfører i Asker Lene Conradi og idrettspresident Zaineb Al-Samarai under lanseringen av Solidaritetsfondet.

Idrettspresidenten på minituré i Viken

Stort oppmøte og engasjement preget idrettspresidentens miniturné i Viken – et kjærkomment tegn på at stadig flere politikere ser på idretten som en betydningsfull samarbeidspartner, og en viktig del av løsningen på utfordringene lokalsamfunnene står ovenfor.

Bussen med idrettspresidenten, fylkespolitikere og Viken idrettskrets reiste til Asker, Nordre Follo, Frogn og Indre Østfold dialog og debatt med idrettsråd, idrettslag og lokalpolitikere. Dette er eksempler på kommuner hvor idretten vil bidra med løsninger på lokale utfordringer. 

Lansering Solidaritetsfondet 

På klubbhuset til Nærsnes IL ønsket Asker idrettsråd velkommen med politiker debatt og påfølgende lansering av Solidaritetsfondet. Fondet er en del av idrettsrådets og idrettslagenes løsning for sammen å motvirke økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. 26 klubber har opprettet hvert sitt Solidaritetsfond i tillegg til Solidaritetsfondet i regi av Asker idrettsråd.  

- Dette er en gledens dag, sier styreleder i Asker idrettsråd, Gorm Haugen. Vi ønsker at politikerne våre skal lytte til oss, investere i oss og samarbeide med oss. 

Ordfører i Asker Lene Konradi følger opp med å fortelle at idretten er en helt uvurderlig møteplass:

-Det er det som skal til for å skape gode lokalsamfunn. Å samarbeide med idretten betyr at vi får mer ut av de totale ressursene som eksisterer. Da kan vi oppnå mye.

En aktiv befolkning uten tilstrekkelig anleggsdekning 

I Nordre Follo er 55 prosent av innbyggerne medlem av et idrettslag. Dette er et høyt tall til tross for at kommunen har en lav anleggsdekning. Styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud ledet en debatt hvor de lokale politikerne viste forståelse for utfordringene frivilligheten står overfor.  

- I Nordre Follo har vi aktive og kreative ledere og en befolkning som stiller opp. Derfor er aktiviteten høy til tross for dårlig anleggskapasitet, forteller styreleder i idrettsrådet, Nina Vøllestad. 

Verdien av at frivilligheten blir satset på 

Et av temaene i Frogn var verdien av frivillighet. Leder av idrettsrådet i Frogn, Roger Schäffer fridde til politikerne med et ønske om mer samarbeid på tvers av frivillige organisasjoner. Dette vil kunne gi et enda bedre og bredere aktivitetstilbud og spille en sterkere rolle i å skape gode lokalsamfunn der folk trives. 

 For at flere barn og unge skal ha et tilbud har Frogn en rekke eksisterende støtteordninger.  

- Mitt ønske er at kommunen jobber for aktivitetsbaserte midler og ikke søknadsbaserte ordninger. Vi må forenkle hverdagen for frivilligheten, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai. 

Idrettskoordinator kommer på plass i Indre Østfold 

Det har lenge blitt jobbet for å få på plass en daglig leder/idrettskoordinator i Indre Østfold idrettsråd. Nå ser det ut til at ønsket blir oppfylt. - I Indre Østfold er det hundre prosent sikkert at vi får en idrettskoordinator på plass uavhengig av hvordan valget går, forteller ordfører Svend Saxe Frøshaug. Dette er en stor oppgradering for kommunen som dermed åpner opp for mer samhandling og smidig saksbehandling. 

 I Indre Østfold stod også anlegg og økonomi som barriere på agendaen under debatten. Det ble diskutert at satsing på idrett vil være et helseforebyggende tiltak, og at det må jobbes med å frigjøre penger på budsjettet til drifting og vedlikehold av anlegg.