Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Idrettens innspill til statsbudsjettet for 2024

Norges idrettsforbunds innspill til statsbudsjettet for neste år er sendt til Stortinget. Regjeringen mottok innspillet i forkant av budsjettkonferansen. Vårt innspill fokuserer på de tre viktigste sakene for at enda flere skal få mulighet til å delta i fysisk aktivitet og idrett, i trygge rammer lokalt.

– Våre innspill er at vi må få på plass rettighetsfestet merverdiavgiftskompensasjon, at vi får bygget flere anlegg i hele landet, og at vi fjerner flere barrierer for deltakelse i idrett. Vi mener at dette bidrar til en forutsigbar idrett, med plass og rom til enda flere deltakere, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Hver dag stiller mange tusen mennesker opp for idretten, enten som frivillige trenere eller ledere, som dugnadsgjeng, eller som deltakere selv. Vår stemme er avgjørende for å opprettholde en aktiv befolkning, og for at flere får mulighet til å delta.

Likevel er vi avhengig av at politikerne legger til rette for idretten.

Idrett og aktivitet følger deg hele livet. Derfor må vi skape et godt grunnlag fra tidlig alder, slik at man fortsetter med aktivitet gjennom årene. Mange av utfordringene vi ser i idretten, ser også skolen, arbeidsplassen og venner. Derfor er ikke idrett bare idrett – konsekvensene er god folkehelse, velferd og gode lokalsamfunn.

Vårt innspill til statsbudsjettet skal legge grunnlaget for oss, og for de neste generasjonene. Idretten i Norge er bygget over flere tiår, flere millioner frivillighetstimer, og flere tusen ja-mennesker. Derfor håper og tror vi at dette innspillet er viktig for politikerne.

Du kan lese vårt innspill til statsbudsjettet 2024 her.