Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Hva er Idrettens fredskorps?

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund (NIF).

Gjennom utvekslingsprogrammet bidrar de frivillige med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i det sørlige Afrika. Idrettsutvekslingen innebærer sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers av kulturer.

Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens visjon: idrettsglede for alle.

Utvekslingsprosjektet er finansiert av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec). Les mer om Norec på www.norec.no.