Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Hva er Idrettsutvekslingen?

Idrettsutvekslingen er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund (NIF), finansiert av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec).

Gjennom utvekslingsprogrammet bidrar de frivillige med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Malawi og Zimbabwe. Idrettsutvekslingen innebærer sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers av kulturer. 

Idrettsutvekslingen er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens visjon: idrettsglede for alle. Ved å bli tilknyttet en vertsorganisasjon som følger deltakerne opp gjennom hele utvekslingen, jobber deltakerne ute i lokalsamfunnene med henholdsvis idrettsaktiviteter for barn og unge, samtidig som man lærer om hvordan idretten er organisert i det sørlige Afrika. Utvekslingen varer i ti måneder; fra august til juni det påfølgende året.

Som idrettsutveksler får man alle kostnader dekket, inkludert bokostnader, reise til og fra vertslandet og reiseforsikring. Deltakerne bor hos vertsfamilier alle ti månedene man er ute. I tillegg mottar de frivillige et lite stipend som skal dekke transport til og fra jobb, og lunsj/snacks.

Deltakerne i utvekslingsprogrammet får kurs både før, under og etter utvekslingen, og man blir fulgt opp tett underveis av både vertsorganisasjonen, NIF og Norec. Les mer om Norec her.

Som idrettsutvekslinger kan man kombinere arbeidet med studiet «Idrett, kultur og utviklingsarbeid» ved Norges idrettshøgskole! Studiet gir innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid. Les mer om denne unike muligheten her.

Husk å søke Idrettsutvekslingen innen 15. februar!