Hvem er månedens idrettsspire?

I hele Idretts-Norge finner vi kreative frivillige og ansatte som gjennom nye initiativ og ideer bidrar til å skape positiv utvikling i idretten.

Nominer din kandidat som mottar prisen «månedens idrettsspire» i podcasten Idretten vil. Vi leter etter hverdagsheltene som evner å tenke nytt og kreativt. Tiltakene som er igangsatt, har bidratt til å skape en positiv utvikling i idretten. Det kan handle om rekruttering, bærekraft, klubbutvikling, trenerutvikling, konkurranse- og aktivitetstilbud, arrangementsformer, inkludering på alle nivåer, paraidrett eller noe annet. Tiltakene kan både være pågående eller avsluttet i løpet av det siste året.

Du kan nominere kandidater fra lokalidretten (idrettslag og idrettsråd) eller personer som har en rolle i den sentrale idrettsorganisasjonen (eksempelvis idrettskretser, særforbund og Norges idrettsforbund). Både ansatte og frivillige kan nomineres.

Hver måned vil vi hedre en ny idrettsspire og løfte frem suksesshistoriene i vår podcast. Målet er å inspirere, motivere og lære av beste praksis.

Kjenner du noen som fortjener å bli månedens idrettsspire? Nominer din kandidat her.