Rapport om plastsmart idrett

Funnene i rapporten viser at det er stor bruk av plast i idretten, at det kan være vanskelig med kildesortering og avfallshåndtering, og at leverandører sjeldent tilbyr alternativer til plast. Men gjennom denne prosessen har vi også møtt klubber som er positive og ønsker mer veiledning og samarbeid for å bli mer plastsmarte.

Plastsmart idrett – kartlegging av plastbruk i idretten

Les rapporten