Hockey4.jpg

Alkohol og tobakk

Norges idrettsforbund ønsker helsefremmende idrettsmiljøer og oppfordrer til røykfrie idrettsanlegg som gjør det trivelig for alle å ferdes i. I den anledning har vi utarbeidet tre plakater som idrettslag fritt kan benytte. Norges idrettsforbund har også utarbeidet retningslinjer for bruk av alkohol, røyk og snus. Klikk deg inn på linkene under.

  • Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng (§11–2 g).
  • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
  • Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til -private (§11–2 g).
  • Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohollovgivning med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres i henhold til gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangementer i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangementer i Norge.

  • Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.
  • Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.
  • Tribunekulturen skal være røykfri.
  • Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.
  • Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.