Illustrasjonsbilde friidrett

Idrettens samfunnsbidrag

I Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (punkt 7.7) har idretten satt seg mål for arbeidet med å være en aktiv pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.  Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene, er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen. Norsk idrett har kompetanse innenfor mange områder, og har mulighet til å være en lokal partner med mange organisasjoner, blant annet skolen, arbeidslivet og friluftslivet. Idretten vil prioritere å følge opp at følgende skjer:

  • Stortinget må vedta at alle elever skal ha én time fysisk aktivitet om dagen, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell.
  • Det offentlige må ta ansvar for at alle barn kan svømme før de er 10 år.
  • Idretten vil være del av en bred samfunnsallianse som motarbeider mobbing, og som praktiserer nulltoleranse for diskrimminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.
  • Norsk idrett må oppnå aksept for sin kompetanse og potensial som tilrettelegger av fysisk aktivitet for helse og trivsel, herunder offentlig finansiering av idrettens folkehelsetiltak nasjonalt, regionalt og lokalt.
  • Norsk idrett skal være en samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og miljø.

NIF er Norges største frivillige organisasjon for barn, ungdom og voksne. Organisasjonen jobber kontinuerlig med å legge til rette for og gjennomføre trening og arrangement. Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene, er det største og viktigste bidraget fra idretten til en bedre folkehelse. Vi kan bidra ytterligere ved å få flere til å bli aktive medlemmer i vår organisasjon, få flere ikke-medlemmer til å delta på våre tiltak, kampanjer og arrangement, samt gjennom å påvirke beslutninger som bidrar til økt fysisk aktivitet i befolkningen. 

Idrettsdeltakelse er helsefremmende gjennom sin egenverdi, ved at idrett og fysisk aktivitet gir sosial tilhørighet, mestringsopplevelser og mening gjennom å være en del av en samfunnsnyttig. Idrett og fysisk aktivitet er forebyggende for overvekt og en rekke livsstilsrelaterte sykdommer som hjerte- og lungesykdommer, kreft og diabetes. I tillegg er idrettsdeltakelse godt for den psykiske helsen.

-        Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

-        Frisklivssentraler og idretten

-        Samhandlingsreformen og idretten 

-        Rapport Helsedirektoratet 

Idrettsforbundets mål er å være en aktiv pådriver og medspiller for å styrke fysisk aktivitet i skoleverket og i en utvidet skolehverdag, inkludert toppidrett i videregående skole og høyere utdanning.

27. oktober 2016: Ny fraværsgrense i videregående skole – hva innebærer dette for elever som er aktive idrettsutøvere?

Norges idrettsforbund orienterer idrettskretser og særforbund om de nye fraværsgrensene og hvordan dette påvirker hverdagen til idrettsutøvere i videregående skole. 

Én time om dagen
Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og Legeforeningen representerer vi til sammen 2 220 000 medlemskap. I et felles opprop til nasjonale politikere har vi begrunnet vårt ønske om én time fysisk aktivitet i skolen, hver dag. Les oppropet her.