Norsk idrett + TG = Sant
Norsk idrett + TG = Sant

Norges idrettsforbund på The Gathering

Vi feiret påsken 2023 i Vikingskipet på Hamar!

For første gang feiret deler av norsk idrett påsken på verdens største møteplass for bredde-gaming og digital kultur - The Gathering - med egen popup-stand, møter og informasjon – ledet an av Norges idrettsforbund i godt samarbeid med bl.a. Norges Luftsportforbund, Toten Droneflyklubb, NFF eFotball, og mange flere! Her fikk man senket terskelen til å både oppleve og prøve sportssimulerende aktivitetstilbud og fysiske idretter som utnytter det siste innen teknologi.

Idrettens deltakelse skapte stor entusiasme også i etterkant! En deltaker uttrykte følgende i sosiale medier:

"Selv om jeg dessverre ikke fikk muligheten til å stikke innom dere på The Gathering, var det gøy å se engasjementet og deltagelsen når jeg gikk forbi. 😀 Syntes det er helt fantastisk at idretten også deltar på TG som er en viktig arena for unge og eldre enten de er spillere, teknologer eller annet! 😍"

 

 

Vi vil gjerne høre fra deg også!

  • Hvilken rolle mener du den organiserte idretten bør ta inn mot e-sport
  • Hva slags problemer kan NIF løse? Send inn dine tanker her!

    Gi oss din tilbakemelding i skjemaet!

Vikingskipet på Hamar

I Vikingskipet i år var vi tilgjengelig for dialog spesielt inn mot relevante gaming/e-sportaktiviteter og hvordan vi sammen kan se nå-situasjonen sammen og skape inkluderende arenaer gjennom idrettens trygge og bærekraftige rammer. Samtidig ønsker vi veldig gjerne tettere kontakt med kreative miljøer og yngre digitale ildsjeler som vil bruke sin kompetanse til å både påvirke og bidra til utviklingen av aktivitetstilbudet rundt norsk idrett videre inn i fremtiden!

 

Sammen om å skape en bærekraftig og inkluderende ramme og struktur for aktivitetstilbudene videre - som treffer alle generasjoner!

Idrettsstyret har oppfordret idrettslag som ønsker det om å legge tilrette for å drive med e-sport. Mange idrettslag stiller sine lokaler til disposisjon for e-sport, og det foregår god aktivitet mange steder i landet. For at en bred aktivitet innenfor e-sport skal kunne utvikles, vil det fra Norges idrettsforbund sitt ståsted være en fordel med et landsomfattende, bærekraftig forbund med legitimitet i hele miljøet og over hele landet.

Vår rolle er å bidra til å skape bedre idrettslag, og for de klubbene som tilbyr e-sport er dette naturligvis en del av det som skal støttes.

 

       

 

Relaterte artikler:

 

Gi oss din tilbakemelding!