Foto: Tove Lise Mossestad
Foto: Tove Lise Mossestad

Spørsmål om Dommerattesten

Spørsmål og svar om Dommerattesten.

Dommerattesten er en enkel, digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til dommere i norsk idrett. Dommerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være dommer. 

Dommerattesten er utarbeidet i samarbeid mellom særforbundene og NIF, og Kompetanseutvalget i norsk idrett har vært delaktig i prosessen.

Dommerattest for barneidretten ligger nå ute på norsk. Engelsk versjon kommer, og i fremtiden vurderes også en versjon for dommere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Dommerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV.  

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Dommerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som dommer, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrett eller idrettslag. Målet med Dommerrattesten er å gi alle dommere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet. 

For utøverne:

  • Øke kvaliteten på aktivitetstilbudet.
  • Etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrett eller idrettslag. ​​

For dommere:

  • Gjøre det enklere og mer oversiktlig for dommere hva som er de viktigste oppgavene som skal løses.
  • Samle og tilgjengeliggjøre grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for dommerne.

For klubbene:

  • Lettere for klubben å kunne forankre retning/prioriteringer overfor dommere, foresatte og andre interessenter.
  • Bedre oversikt over hvilken kompetanse og kompetansebehov klubben har.

Målet er at alle dommere i norsk idrett skal ha gjennomført Dommerattesten, og at dette skal bidra til å øke dommerens kompetanse, slik at enda flere skal få oppleve idrettsglede. Det er foreløpig frivillig å ta Dommerattesten, men Norges idrettsforbund anbefaler at alle dommere i barneidretten tar den. 

Enkelte særforbund har bestemt at Dommerattesten er en del av den obligatoriske opplæringen for dommere.

Det tar 10-20 minutter. 

Har du spørsmål eller innspill i forbindelse med Dommerattesten?

Kontakt gjerne prosjektleder Stig Magnus Fønhus Grundesen på stigmagnus@idrettsforbundet.no 

 

Eller ta kontakt med NIF Digital support

I første versjon av Dommerattest vil ikke idrettslaget kunne se hvem som har tatt Dommerattest. 

Vi jobber med å få denne funksjonen på plass.