Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Om Dommerattesten

Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør hvilke opplevelser barn og unge sitter igjen med etter deltakelse i norsk idrett.

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Dommerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som dommer, slik at utøverne møter et helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrettslag og idrett.

Dommerattest for dommere i barneidretten er nå lansert. Engelsk versjon kommer, og i fremtiden vurderes også en versjon for dommere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Dommerattesten, blir kompetansen din synlig på din idretts-CV.
Ta Dommerattesten her.
Lykke til!