Dommerne på Norway Cup samlet før turneringsstart. Foto: Norway Cup
Dommerne på Norway Cup samlet før turneringsstart. Foto: Norway Cup

Dommerattesten på Norway Cup

2023 var dommernes år på Norway Cup, og i den forbindelse var det naturlig med et samarbeid med Norges idrettsforbund slik at så mange av dommerne som mulig også tok Dommerattesten i løpet av uka på Ekeberg.

Norway Cup har fra og med i år innført kampvert på barne- og ungdomskampene som spilles under turneringen. Dette er et viktig tiltak som bidrar til å skape en trygg og positiv opplevelse for alle på kampen – ikke minst dommeren. En kampvert er en person som er til stede på banen under kampene for å opprettholde fair play og gode rammer rundt kampen. I tillegg til å gi spillere og tilskuere en trygghet ved å ha en kampvert til stede, ønsker vi at dommeren også skal få en god opplevelse gjennom kampen.

I tett samarbeid med NFF har dommeravdelingen på Norway Cup i flere måneder jobbet for å bedre rammene for dommerne på turneringen, som også skal være en standard for hvordan fotballaktiviteten rundt om i landet skal være i siste del av sesongen 2023. Sammen skal de ta et løft for bedre rammer rundt kampaktiviteten og å få unna uønskede hendelser.

Kampvertinnsatsen til lagene ble under turneringen vurdert av dommerne og gitt en egen score på i hver eneste kamp. Lederlagene halvveis i uken for hvert kjønn fikk ha med en spiller i Verdikampen (Kjendiskampen) og det laget som til slutt var best ble premiert av både turneringen og av turneringens hovedsponsor.

Mange unge og ferske dommere bruker akkurat Norway Cup som en viktig arena for utvikling og å skaffe seg viktig erfaring og læring. Om rammene rundt dommerne ikke er gode nok, så vil ikke dommerne oppleve utvikling, men heller noe som fort ender i avvikling.

Dommersjef Tomas Trogstad i Norway Cup anbefaler alle å ta Dommerattesten; -Vi er veldig glad for å kunne fronte Dommerattesten på Norway Cup. Det er mye glede forbundet med idrett. Og i en så stor turnering som Norway Cup med over 2300 lag deltagende er trygge rammer særdeles viktig.
Dommerattesten bidrar til fokus på den gode rollemodellen som idretten ønsker at dommerne skal være. Barn og unge skal sitte igjen med en opplevelse av at idretten er både gøy og trygg. Ikke bare på Norway Cup, men i all kontakt med idretten. Jeg er veldig glad for at Dommerattesten har kommet på banen og oppfordrer alle, uansett idrett, til å ta denne!

Dommerne på Norway Cup som gjennomførte Dommerattesten var også med i trekningen av gavekort, og de heldige vinnerne ble Karina Finnstø og Trym Ledang. De likte begge Dommerattesten:

-Dommerattesten gjør dommerne oppmerksom på hva som er viktig i barneidretten. Alle barn skal føle seg trygge på og rundt banen. Det er vår jobb å bidra til at barn får lov til å prestere etter beste evne, og veilede dem på en vennlig måte slik at det å spille fotball blir en positiv opplevelse, uavhengig av resultat, sier Karina.

Trym følger opp; -Dommerattesten opplevde jeg som veldig lærerik og mange viktige tema innenfor idretten som det snakkes for lite om. Jeg mener at dette er en attest som burde være obligatorisk for alle.

Vi henger oss på oppfordringene fra Tomas, Karina og Trym, og oppfordrer alle dommere til å ta Dommerattesten.