Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Antidoping

Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i straffesaker og dopingsaker, mens kontroll- og påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO).

Antidoping Norge ble stiftet i 2003. Det var Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som opprettet stiftelsen. Bakgrunnen var et ønske om å sikre uavhengighet i kontroll- og påtalevirksomheten.

Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften)

  Med Antidoping Norges "Dopingvarsel" gis utøvere, ledere og andre mulighet til anonymt å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene.

  Hva kan det varsles om?
  I Dopingvarsel kan du varsle om kjennskap til eller mistanker om doping i idretten. Dette kan være:

  • Forhold knyttet til bruk, besittelse, innførsel, omsetning mv. av personer knyttet til norsk idrett.
  • Manipulering i forbindelse med dopingkontrollprosessen
  • Du kan også varsle hvis du har mistanker om at personer som har en tilknytning til idretten (lagledelse, trenere, leger med mer) oppfordrer til eller assisterer ved bruk av forbudte stoffer eller anvendelse av forbudte stoffer.

  • GÅ TIL DOPINGVARSEL

  Om varslingskanalen:

  • Systemet skal benyttes til å varsle om forhold knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til Norges idrettsforbunds (NIF) lov kap. 12.
  • Sikkerheten er ivaretatt ved at informasjonen er kryptert på skjemaserveren. Kun Antidoping Norge har tilgang til informasjonen. 
  • Antidoping Norge har fått konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger fremkommet via varslingskanalen.
  • Dopingvarsel er knyttet til en kryptert nettside uavhengig av Antidoping Norges hjemmeside.
  • Alle som har mistanke eller kunnskap om mulige brudd på dopingbestemmelsene kan varsle.

  Oversikt over nylig avsluttede dopingsaker 
  Avgjørelser fra NIF domsutvalg og NIFs appellutvalg.

  Sak - Idrett - Kjønn - Født - Forhold - Dopingkl - Dom

  2017: 

  Sak DU 18/16
  Ruth Kasirye - Tilstedeværelse og bruk av et forbudt stoff i dopingprøve. Meldonium (Mildronate)
  Dom: Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 2 - to - år med fradrag for ilagt suspensjon og forsinkelser i saksbehandlingen på samlet 10 måneder og 16 dager. Utelukkelsestiden begynte da sitt iøp 21. juli 2016.
  Se dommen i sin helhet: Domsutvalget sak 18/2016 pdf

  Sak DU 29/16
  Therese Johaug - Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve (clostebol-metabolitt).
  Dom: Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 - tretten - måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016.
  Se dommen i sin helhet: Domsutvalget sak 29/16  Sak DU 31/16 
  Fotball - 1997 - Mann - Vestlandet - Tilstedeværelse av forbudt stoff - S2 (Ibutamoren) - 4 års utelukkelse

  2016: 

  Sak DU 4/2016
  Sykkel og ski - Mann - 1980 - Positiv dopingprøve utenfor konkurranse, testosteron - Dopingklasse: S1B. 
  Dom: Dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 -fire- år med virkning fra 28. august 2015.

  Sak DU 22/16
  Cricket - Mann - Østlandet - 1995 - Tilstedeværelse av anabole steroider, drostanolon og trenobol - S1.A - 4 års utestengelse

  Sak DU 16/16
  Styrkeløft - Mann - 1979 - Vestlandet - anabole steroider  - dopingklasse: S1.1A og S.4 - Dom: 4 år 

  Sak DU 11/16
  Cheerleading - Mann - 1997 - Østlandet - anabole steroider - dopingklasse: S1
  Dom: 4 års utestengelse.

  Sak DU 5/15
  bowling - mann - 1991 - amfetamin - dopingklasse S6 - dom 2 år

  Sak DU 15/15
  basket - mann - 1993 - Nethyl-1phenylbutan-2-amine og 1-phebnyl-2-buthanamine - dopingklasse S6b - dom 8 måneder

  Sak DU 18/15
  ishockey - mann - 1990 - eksogene anabole steroider - dopingklasse S1A - dom 8 år

  2015:

  Sak: DU 15/14
  Basketball - Mann - 1988 - Kokain - S6a stimulerende middel - Dom: 2 år

  Sak: DU14/15
  Basketball - Mann - 1994 - Tilstedeværelse og bruk - Dopingklasse 8 Cannabis - Dom: 4 mnd

  Sak: DU 25/14

  Amerikansk fotball - Mann - 1990 - tilstedeværelse og bruk av narkotiske stoffer (buprenorfin) - Dom: 3mnd

  Sak: DU 3/15
  Håndball - Mann - 1991 - Tilstedeværelse og bruk - Stimulerende midler – Kokain- metabolitter - Dom: 2 år

  Sak: AU 12/14 DU 9/14
  Sykkel - Mann (1972) - Innførsel - S2 Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser/EPO - Dom: 2 år

  Se eldre saker på antidoping.no

  Merk til oversikten:
  - Saker som er anket, er plassert inn i år med sist avsagt dom (Appellutvalget/CAS)
  - Saker som er anket og ikke ferdigbehandlet, er markert med *

  Pressen kan ved behov henvende seg til utvalgenes sekretariater for en kopi av avgjørelsene. Se NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.

  Antidoping Norge kan gi utøvere eller personer som tilstår et brudd på dopingreglene en forenklet saksbehandling. Dette kan kun gjennomføres der Antidoping Norge nedlegger påstand om utelukkelse på inntil fire år. En vedtatt avgjørelse har samme virkning som en dom.

  Sak 01/2015 - Bedriftsidrett - 1985 - Mann - Østlandet - nektet å avlegge dopingprøve i forbindelse med konkurranse - Fire års utelukkelse

  Sak 03/2015 -Fotball- 1993- Mann- Vestlandet- Tilstedeværelse av methylphenidate metabolite Ritalinic acid i konkurranse- Dopinggruppe S6B- Ett års utelukkelse

  Sak 28/2015- Sykkel- 1952- Mann- Østlandet- Tilstedeværelse av methylheksanamin, prednisolon og prednison i konkurranse- Dopinggruppe S6 og S9- 15 måneders utelukkelse - Tap av resultat og premie

  Sak 30/2015 -Styrkeløft-1991-Mann- Vestlandet- Tilstedeværelse av eksogene anabole steroider, metenolone og endogene anabole steroider og testosteron utenfor konkurranse- Dopinggruppe S1.1A og S1.1- Fire års utelukkelse

  Sak 10/2016- Bryting- 1995- Mann- Vestlandet- Tilstedeværelse av kokain-metabolitter i konkurranse-Dopinggruppe S6 - To års utelukkelse

  Sak 11/2016- Bordtennis- 1995- Mann- Østlandet- Tilstedeværelse av modafinil i konkurranse- Dopinggruppe S6a - To års utelukkelse

  Sak 15/2016- Bryting- 1994- Mann- Østlandet- Tilstedeværelse av anti-østrogen metabolitt (arimistane) i konkurranse- Dopinggruppe S4.1- To års utelukkelse

  Sak 19/2016- Fotball-1987- Mann- Nord Norge- nekte å avlegge dopingprøve i forbindelse med konkurranse- Fire års utelukkelse

  Sak 27/ 2016- Sykkel- 1950- Mann- Østlandet- Tilstedeværelse av terbutalin, prednison, prednisolon og testosteron i konkurranse- Dopinggruppe S3, S9 og S1- To års utelukkelse

  Sak 32/2016- Triatlon- 1969- Mann- Østlandet- Tilstedeværelse av testosteron utenfor konkurranse- Dopinggruppe S1.1B- Fire års utelukkelse

  Sak 22/2016 – Fotball- 1990- Mann- Nord-Norge- Tilstedeværelse av kokainmetabolitter i konkurranse- Dopinggruppe S6A- To års utelukkelse

  Sak 36/2016- Styrkeløft- 1989- Mann- Østlandet- Innrømmelse av bruk og besittelse av Testosteron enanthate- Dopinggruppe S1- Fire års utelukkelse

  Sak 05/2017- Styrkeløft- 1973- Mann- Vestlandet- Tilstedeværelse av endogene anabole steroider utenfor konkurranse- Dopinggruppe S1.1B- Ett års utelukkelse

  Norges idrettsforbund (NIF) har mottatt flere henvendelser med spørsmål om hva det innebærer å være suspendert. Nedenfor gis en nærmere redegjørelse for konsekvensene av en ilagt suspensjon. Gjennomgangen er ikke uttømmende.

  Regelverket
  Reglene om suspensjon fremgår av World Anti-Doping Code (WADC) og er gitt av World Anti-Doping Agency (WADA). WADA er en stiftelse der IOC og myndighetene hver bidrar med finansieringen og har halvparten av styreplassene i de styrende organer.

  Formålet med WADC er å beskytte utøverens rett til å delta i en dopingfri idrett, og gjennom dette bidra til å fremme helse, rettferdighet og likhet for alle utøvere i verden. WADAs regelverk skal sikre et harmonisert, koordinert og effektivt antidopingarbeid både nasjonalt og internasjonalt for å avdekke, hindre og forebygge doping.

  WADC er altså et felles regelverk som skal gjelde i hele verden, og koden skal sikre at alle utøvere nyter godt av de samme antidopingprosedyrer og den samme beskyttelsen, uavhengig av idrett, nasjonalitet eller det land testingen foretas i, slik at utøverne kan delta i konkurranser som er sikre og rettferdige.
  De parter som har sluttet seg til WADC omtales som «signatory», og de er, gjennom tilslutningen, forpliktet til å følge WADC, og respektere utenlandske og internasjonale avgjørelser gitt i medhold av WADC.

  NIF har sluttet seg til WADC, og reglene får anvendelse for NIF og NIFs medlemsorganisasjoner, samt deres medlemmer.
  En suspensjon gitt i medhold av WADC gjelder derfor for all organisert idrett og aktivitet under NIF, og for alle utenlandske og internasjonale idrettsorganisasjoner som har sluttet seg til WADC.

  Hvilke organisasjoner som er tilsluttet WADC fremgår av WADAs hjemmeside:
  www.wada-ama.org/en/code-signatories

  Dette sier WADC om utelukkelse, som også vil gjelde for en supspensjon:

  «No Athlete or other Person who has been declared Ineligible may, during the period of Ineligibility, participate in any capacity in a Competition or activity (other than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other member organization of a Signatory’s member organization, or in Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.”

  I kommentaren til bestemmelsen fremgår følgende: 
  “ (..) an Ineligible Athlete cannot participate in a training camp, exhibition or practice organized by his or her National Federation or a club which is a member of that National Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non-Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level event organization without triggering the Consequences set forth in Article 10.12.3. The term “activity” also includes, for example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognized by other sports…”

  Innholdet i suspensjonen

  Deltakelse i konkurranser

  Den som er suspendert kan ikke delta i noen konkurranser som skjer i regi av en «signatory» eller dens medlemmer. NIF er «signatory». Det betyr at personen ikke kan delta i en konkurranse som skjer i regi av et særforbund i NIF, en særkrets/region eller et idrettslag, eller i et samarbeid med disse. Tilsvarende gjelder for konkurranser i regi av andre utenlandske og internasjonale «signatories».

  Personen kan heller ikke delta i enkelte konkurranser utenfor den organiserte idretten, jf. "Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.”

  Deltakelse i organisert trening og annen idrettsaktivitet

  Personen kan ikke delta i trening eller annen idrettsaktivitet («training camp, exibition, practice») som er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

  Den som er suspendert kan fritt drive egenorganisert trening, også der dette skjer med andre, forutsatt at dette ikke er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

  WADC begrenser ikke utøverens mulighet til selv å engasjere og bekoste egne trenere mm., forutsatt at dette ikke er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

  Tillitsverv mv. for et organisasjonsledd

  Personen kan ikke ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, og kan derfor ikke velges til styreverv, gis treneroppgaver, representere, eller ha administrative oppgaver knyttet til aktiviteter som er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

  Bruk av idrettsanlegg og andre fasiliteter

  WADC tillater ikke at den som er suspendert bruker de anlegg en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner disponerer, f.eks. gjennom et leieforhold, men begrenser ikke adgangen til å bruke private treningssentre eller offentlige anlegg.

  Relevante lenker:

  WADA:
  www.wada-ama.org/

  WADC:
  www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code


  Dopinglisten 2018:

  https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

  Dopinglisten 2017:
  https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-29_-_wada_prohibited_list_2017_eng_final.pdf

  Dopinglisten i norsk oversettelse: 


  Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO): 
  www.antidoping.no

  Nedenfor følger en oversikt over saksgangen i en dopingsak fra det tidspunkt det treffes et vedtak av Påtalenemnda i Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) om at en sak som omhandler brudd på dopingbestemmelsene skal påtales, og frem til endelig dom i saken. 

  1. PERIODEN FØR SAKEN SENDES TIL NIFS DOMSUTVALG

  1.1 PÅTALENEMNDA TREFFER VEDTAK
  Det er Påtalenemnda i ADNO som avgjør om en sak skal påtales eller ikke. Vedtaket offentliggjøres av ADNO.
  Et påtalevedtak er ikke en dom, og inneholder nemndas beslutning om å reise påtale og hva nemnda anbefaler som sanksjon. Henvendelser fra pressen om vedtaket rettes til Påtalenemnda.

  1.2 PÅTALENEMNDA UTARBEIDER PÅTALEBEGJÆRING
  Når vedtak er fattet, vil Påtalenemnda utarbeide en påtalebegjæring. Det er ikke krav til hvor lang tid dette skal ta, da dette avhenger av sakens omfang og vanskelighetsgrad. Innholdet i påtalebegjæringen og bevisene i saken offentliggjøres ikke. Henvendelser fra pressen om innholdet i påtalebegjæring rettes til Påtalenemnda.

  1.3 PÅTALEBEGJÆRINGEN OVERSENDES NIFS DOMSUTVALG
  Påtalenemnda sender påtalebegjæringen til NIFs domsutvalgs sekretariat, som deretter overtar ansvaret for gjennomføringen av saksforberedelsen. Det vil normalt ikke bli offentliggjort at påtalebegjæringen er oversendt til domsutvalget, med mindre saken er av offentlig interesse.

  2. ALTERNATIVT: SAKEN GÅR RETT TIL CAS UTEN BEHANDLING I NIFS DOMSUTVALG
  Dersom partene i saken er enige, og WADA og den internasjonale særforbundet samtykker til det, kan en sak gå rett til CAS (Idrettens voldgiftsrett) uten behandling for NIFs domsutvalg.
  Dette har ikke tidligere skjedd, og det er derfor ikke utarbeidet noen prosedyrer knyttet til en evt. offentliggjøring av en slik behandling. Dersom det er enighet om at saken skal gå rett til CAS, vil det bli lagt ut mer informasjon om saksbehandlingen på NIFs hjemmeside.

  3. FORBEREDENDE BEHANDLING I NIFS DOMSUTVALG
  Domsutvalgets sekretariat mottar påtalebegjæringen og sender denne snarest mulig og senest innen 14 dager til utøver/utøvers advokat med en tilsvarsfrist på minst 21 dager. Utøvers tilsvar sendes deretter til Påtalenemnda for eventuelle merknader. Det vil være anledning til nye prosesskriv i saken før det berammes et tidspunkt for muntlige forhandlinger. Denne delen av behandlingen er unntatt offentlighet.
  Det er saksforberedende dommer i domsutvalget (normalt leder) som er ansvarlig i denne forberedende prosessen.

  4. MUNTLIG FORHANDLING
  Utøver har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre et enstemmig domsutvalg (3 dommere) finner at dette ikke er nødvendig. Saken behandles da i så fall kun skriftlig. Tidspunkt for de muntlige forhandlingene fastsettes i samarbeid med partene. Forhandlingene er offentlige med mindre domsutvalget bestemmer noe annet.
  Tid og sted vil bli offentliggjort med mindre forhandlingene går for lukkete dører.
  Under den muntlige forhandlingene møter begge parter og evt. vitner.
  Retten settes med tre dommere.

  5. AVSIGELSE AV DOM
  Dommen er i sin helhet offentlig. Domsinstansen kan likevel, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun slutningen skal gjøres offentlig kjent.

  6. ANKE
  Både partene og WADA, IOC, IPC og internasjonale særforbund har ankerett. Den som anker kan velge om anken over domsutvalgets avgjørelse skal gå til NIFs appellutvalg eller rett til CAS uten å gå via appellutvalget.

  Ankefristen til NIFs appellutvalg er 14 dager etter at vedkommende har blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for NIFs domsutvalg og sendes av domsutvalget sammen med sakens dokumenter til NIFs appellutvalg. Anken gir ikke utsatt iverksettelse med mindre ankeinstansen bestemmer det annerledes.
  Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen. For WADA, IOC/IPC og særforbundet gjelder det imidlertid egne frister.

  Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC/IPC og særforbundet rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget. Dersom anmodningen fra IOC/IPC eller særforbundet er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene. WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC/IPC og særforbundet har utløpt.

  Behandlingen av ankesaker i CAS
  Court of Arbitration for Sport (CAS) er Idrettens Voldgiftsrett. CAS har sitt sete i Lausanne i Sveits, men aktørene i en sak kan beslutte at forhandlingene skal avholdes et annet sted. Det er partene selv som i den enkelte sak utpeker dommeren/dommerne fra en egen liste over dommere. Denne listen består av flere hundre dommere fra mange ulike nasjoner. Dommerne er oppnevnt av ICAS (the International Council of Arbitration for Sport). Det er p.t. ingen norsk dommere på listen. 

  Se listen over alle dommerne her: 
  http://www.tas-cas.org/en/arbitration/list-of-arbitrators-general-list.html

  Lese mer om ICAS her: 
  http://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html

  CAS har egne saksbehandlingsregler for ankesaker. Se nærmere her: 
  http://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html#c251

  Som det fremgår av pkt. R57 foregår høringen for lukkete dører, med mindre partene er enige om at den skal være offentlig.

  7. SUSPENSJON
  Parallelt med en avgjørelse i hovedsaken vil utøveren normalt være suspendert. Suspensjonen gjelder for inntil to måneder av gangen. Dersom Påtalenemnda har truffet vedtak om suspensjon, må nemnda treffe et nytt suspensjonsvedtak før utløpet av suspensjonstiden. Dersom det er NIFs domsutvalg som har truffet vedtak om suspensjon, må Påtalenemnda begjære suspensjonen forlenget før utløpet av suspensjonstiden.

   

  Oppdatert 10.02.2017