Antidoping

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge.

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

Mer informasjon her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/antidoping/