Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Antidoping

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge.

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

Mer informasjon her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/antidoping/

  Oversikt over nylig avsluttede dopingsaker 
  Avgjørelser fra NIF domsutvalg og NIFs appellutvalg.

  Sak - Idrett - Kjønn - Født - Forhold - Dopingkl - Dom

  2017: 

  Sak DU 18/16
  Ruth Kasirye - Tilstedeværelse og bruk av et forbudt stoff i dopingprøve. Meldonium (Mildronate)
  Dom: Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 2 - to - år med fradrag for ilagt suspensjon og forsinkelser i saksbehandlingen på samlet 10 måneder og 16 dager. Utelukkelsestiden begynte da sitt iøp 21. juli 2016.
  Se dommen i sin helhet: Domsutvalget sak 18/2016 pdf

  Sak DU 29/16
  Therese Johaug - Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve (clostebol-metabolitt).
  Dom: Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 - tretten - måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016.
  Se dommen i sin helhet: Domsutvalget sak 29/16  Sak DU 31/16 
  Fotball - 1997 - Mann - Vestlandet - Tilstedeværelse av forbudt stoff - S2 (Ibutamoren) - 4 års utelukkelse

  2016: 

  Sak DU 4/2016
  Sykkel og ski - Mann - 1980 - Positiv dopingprøve utenfor konkurranse, testosteron - Dopingklasse: S1B. 
  Dom: Dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 -fire- år med virkning fra 28. august 2015.

  Sak DU 22/16
  Cricket - Mann - Østlandet - 1995 - Tilstedeværelse av anabole steroider, drostanolon og trenobol - S1.A - 4 års utestengelse

  Sak DU 16/16
  Styrkeløft - Mann - 1979 - Vestlandet - anabole steroider  - dopingklasse: S1.1A og S.4 - Dom: 4 år 

  Sak DU 11/16
  Cheerleading - Mann - 1997 - Østlandet - anabole steroider - dopingklasse: S1
  Dom: 4 års utestengelse.

  Sak DU 5/15
  bowling - mann - 1991 - amfetamin - dopingklasse S6 - dom 2 år

  Sak DU 15/15
  basket - mann - 1993 - Nethyl-1phenylbutan-2-amine og 1-phebnyl-2-buthanamine - dopingklasse S6b - dom 8 måneder

  Sak DU 18/15
  ishockey - mann - 1990 - eksogene anabole steroider - dopingklasse S1A - dom 8 år

  2015:

  Sak: DU 15/14
  Basketball - Mann - 1988 - Kokain - S6a stimulerende middel - Dom: 2 år

  Sak: DU14/15
  Basketball - Mann - 1994 - Tilstedeværelse og bruk - Dopingklasse 8 Cannabis - Dom: 4 mnd

  Sak: DU 25/14

  Amerikansk fotball - Mann - 1990 - tilstedeværelse og bruk av narkotiske stoffer (buprenorfin) - Dom: 3mnd

  Sak: DU 3/15
  Håndball - Mann - 1991 - Tilstedeværelse og bruk - Stimulerende midler – Kokain- metabolitter - Dom: 2 år

  Sak: AU 12/14 DU 9/14
  Sykkel - Mann (1972) - Innførsel - S2 Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser/EPO - Dom: 2 år

  Se eldre saker på antidoping.no

  Merk til oversikten:
  - Saker som er anket, er plassert inn i år med sist avsagt dom (Appellutvalget/CAS)
  - Saker som er anket og ikke ferdigbehandlet, er markert med *

  Pressen kan ved behov henvende seg til utvalgenes sekretariater for en kopi av avgjørelsene. Se NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.

  Antidoping Norge kan gi utøvere eller personer som tilstår et brudd på dopingreglene en forenklet saksbehandling. Dette kan kun gjennomføres der Antidoping Norge nedlegger påstand om utelukkelse på inntil fire år. En vedtatt avgjørelse har samme virkning som en dom.