klatrevegg.jpg

Kulturdepartementet ber fylkeskommuner om å prioritere lag og foreninger ved årets fordeling av spillemidler

Kulturdepartementet sendte 14. april ut et brev til fylkeskommunene, der de viser til det pågående utbruddet av Covid-19 i Norge og de følger det har fått for en rekke sektorer og aktører, også innenfor idretts- og frivillighetsfeltet.

Departementet ber derfor fylkeskommunene om å særskilt prioritere lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt anleggsprosjekter ved årets detaljfordeling. Formålet er å bidra til likviditet hos dem som nå har pågående eller påløpte kostnader knyttet til realisering av idrettsanlegg.

Samme prioritering vil komme til uttrykk i tildelingsbrev ved årets rammefordeling, men departementet ønsker med dette å bidra til forutsigbarhet i arbeidet med forberedelse av fylkeskommunale innstillinger og prioriteringer.