Fra 15. sept kan idrettslag søke om mva-kompensasjon for idrettsanlegg.
Fra 15. sept kan idrettslag søke om mva-kompensasjon for idrettsanlegg.

Det åpnes nå for søknader om mva. kompensasjon anleggsbyggere

Fra 15. september kan det søkes om mva.kompensasjon for idrettslag og andre organisasjoner som har bygget idrettsanlegg.

Søknadsfristen er 1. desember.

Søknader leveres elektronisk via Lotteritilsynets hjemmeside og det er Lotteritilsynet som behandler søknadene.

For å kunne søke må anlegget være ferdigstilt og revisor godkjent regnskap må foreligge.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker finner du i vedlagte brev fra Kulturdepartementet.

Se også bestemmelser