Illustrasjonsbilde friidrett

Årets spillemiddelregelverk til anlegg er klart

Hvert år kommer de nye bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i midten av juni. Nå er de nyeste reglene publisert.

Her kan du lese de nyeste bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

I bestemmelsene får du innsikt i hvem som kan søke spillemidler, hvilke anleggstyper som kan få tilskudd og hva maksimal sats er for hver anleggstype. Andre vilkår som må være oppfylt er også informert om. 

Det er den enkelte kommune som fastsetter frister og prosedyrer for innsending og kontroll av søknader for anlegg i sitt område og formidler dette til aktuelle søkere. Dersom du skal søke, ber vi deg kontakte din kommune for å klarere alle spørsmål. 

De fleste fylkeskommunene gjennomfører kurs for de som skal søke spillemidler til anlegg i løpet av høsten. Ta kontakt med din fylkeskommune for å melde deg på.