A╠erets-idrettsanlegg-2021-trykk.jpg

Årets Idrettsanlegg 2021

Fortjener ditt anlegg eller din kommune å vinne prisen Årets Idrettsanlegg 2021? Bad, Park og Idrett åpner nå søknadsprosessen for denne gjeve prisen!

Om prisen Årets Idrettsanlegg 2021

Prisen Årets Idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Prisen deles ut under BAD, PARK OG IDRETT’s Landskonferanse i Tromsø 30. august.- 1. september 2021.

Ønsker du mer info om Landskonferansen?: Les her!

Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Vinneren av Årets idrettsanlegg vil få tildelt kr 30 000 i prispenger. I tillegg til en plakett som monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Idrettsanlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget som beskriver kriteriene og inneholde bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.

Søk på Bad, Park og Idrett sine nettsider

Du søker på prisen via elektronisk søknadsskjema på Bad, Park og Idrett sine nettsider. Søknadsfristen er den 15. april! 

Mer info: Her finner du all info og søknadsportal.

Vi ønsker lykke til med årets søknadsrunde.