Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettens tekstilinnsamling (avviklet)

NB: Denne avtalen er utgått:

Avslutning av samarbeid om Idrettens tekstilinnsamling

Norges idrettsforbund (NIF) og Right To Play Norge (RTP) har siden 2015 samarbeidet med Foreningen for UFF butikkene i Norge (UFF) om Idrettens tekstilinnsamling. Resultatene fra samarbeidet har ikke gitt de resultatene som partene ønsket og NIF/ RTP og UFF avslutter derfor samarbeidet med virkning fra 01.01.17.

For spørsmål vedrørende avviklingen, ta kontakt med Fredrik Ødegaard: fredrik.odegaard@idrettsforbundet.no