Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Norges idrettsforbund

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg
Foto: Håkon Jørgensen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2.240.000 medlemskap fordelt på 11.532 idrettslag. NIFs visjon er "idrettsglede for alle".

NIF har som formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»

NIF har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevål Stadion. NIF har 54 særforbund og 19 idrettskretser. Det er 366 idrettsråd. Se organisering

Ifølge idrettsregistreringen, hvor det enkelte idrettslag og særidrettsgruppene årlig rapporterer nøkkelinformasjon, ble det for utgangen av 2015 rapportert totalt 11.532 idrettslag. Totalt antall medlemskap i de rapporterte idrettslagene var rundt 2.240.000.