Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Norges idrettsforbund

inkludering612.jpg
Foto: Håkon Jørgensen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant av 2.100.000 medlemskap fordelt på ca 10 100 idrettslag. NIFs visjon er "idrettsglede for alle".

 

Formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»

NIF har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevål Stadion. NIF har 55 særforbund og 11 idrettskretser. Det er 375 idrettsråd. Se organisering.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge. Olympiatoppen er en avdeling i NIF, og er gitt det operative ansvar og nødvendig myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og har således et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. 

Ifølge idrettsregistreringen, hvor det enkelte idrettslag og særidrettsgruppene årlig rapporterer nøkkelinformasjon, ble det for utgangen av 2019 rapportert totalt 10 100 idrettslag. Totalt antall medlemskap i de rapporterte idrettslagene er i underkant 2.100.000.

    Organisasjonen vi i dag kjenner som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, ved forkortelsen NIF eller forenklet som Norges idrettsforbund, ble stiftet i 1861 som Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug. Les mer. 

    Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) består av 55 særforbund, 11 idrettskretser, 375 idrettsråd og 10 787 idrettslag, og har rett i underkant av 2.100.000 medlemskap. 

    Les mer om NIFs organisering. 

    John G. Bernander ledet et utvalg som så nærmere på idrettens åpenhetsprinsipper. Utvalget fremmet sitt forslag for idrettsstyret, 3.oktober 2016.

    Les mer om utvalget, innsyn og redegjørelser her.