Mentorprogram for kvinnelige ledere
Vil du være med å øke andelen kvinnelige ledere i norsk idrett? Foto: Sofie Torlei Olsen

Mentorprogram for kvinnelige ledere

Norges idrettsforbund arrangerer årlig et mentorprogram for kvinnelige ledere i norsk idrett. Overordnet målsetning for programmet er å øke kvinneandelen gjennom å legge til rette for en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av organisasjonen.

Norges idrettsforbund inviterer 15 kvinnelige adepter (kandidater) og 15 mentorer (både kvinner og menn) til å følge det tredje kullet i mentorprogram for kvinnelige ledere.  

Søknadsfrist 9. desember 2019

Overordnet målsetting for programmet er å øke andelen kvinnelige ledere i norsk idrett gjennom å legge til rette for en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av organisasjonen. 

Videre skal programmet legge til rette for en optimal samarbeidsrelasjon mellom adept (den som har mentor) og mentor. På samlingene vil begge få en felles forståelse for hva mentoring innebærer samt gode verktøy som vil bidra til økt utbytte av mentoreringen. Mentorprogrammet består av tre samlinger fordelt på ti måneder.  

28.januar kl. 13.00 – 18.00, kun for adepter: 

 • Introduksjon til programmet  
 • Fokus på verdier og identitet  
 • Hvordan bli kjent med egen adferd  

29.januar kl. 08.30 – 11.00, kun for adepter :

 • Idrettens organisering  
 • Hvordan ta og gi tilbakemeldinger  

29.januar kl. 09.00 – 11.00, kun mentorer:

 • Introduksjon til programmet  
 • Mentor master class  

29. januar kl. 11.00 – 18.00 mentor og adept sammen: 

 • Hva er mentoring   
 • Suksessfaktorer   
 • Hvordan samarbeide sammen   
 • Kommunikasjonsferdigheter   
 • Nettverksbygging  
 • Mentorskapet   

14.mai - adept og mentor sammen: 

 • Mentorskapet så langt   
 • Rolleanalyse   
 • Samarbeid og veien videre 
 • Tematikk knyttet til ledelse   

29.oktober - adept og mentor sammen: 

 • Oppsummering og   
 • Læring på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå  
 • Lukking av mentorskapet 
 • Tematikk knyttet til ledelse   

En samarbeidsrelasjon mellom mentor og adept, hvor objektivitet, ansvar, ærlighet, tillit og konfidensialitet er avgjørende.    

Mentors oppgave er å hjelpe og støtte adept i egen læring for å utvikle ferdigheter, øke prestasjoner, maksimere sitt potensial og gjøre henne i stand til å bli den personen som hun ønsker å være.    

Hva får en mentor igjen for å mentorere:  

 • Større forståelse for egen jobbrolle og økt tydelighet i rollen  
 • Bidra til andres utviklingsprosess  
 • Bevisstgjøring av verdier  
 • Bedre forståelse av organisasjonene de jobber i  
 • Økt forståelse for behovene, ønskene og motivene til andre i organisasjonen  
 • Utvikling gjennom det å være mentor, bl.a. forbedre egne kommunikasjonsferdigheter  

Hva får adept igjen for å bli mentorert:  

 • Økt fokus – og hjelp med prioriteringer av oppgaver og gjøremål  
 • Større nettverk  
 • Større selvtillit og økt trygghet  
 • Hjelp til forberedelse av tyngre jobb  – eller lederoppgave  
 • Emosjonell støtte  
 • Økt etisk bevissthet  
 • Bli bedre kjent med seg selv  
 • Bedre jobbutførelse  

Praktisk informasjon

Mentorprogrammet går over tre samlinger i en periode på 10 måneder i Osloregionen. I tillegg er både mentor og adept forpliktet til å ha 8-10 møter i løpet av tiden programmet varer.  

Det kreves 100% oppmøte. Samlingene avsluttes med etilbud om uformell sosial sammenkomst på kvelden.  

I tillegg til samlingene er både mentor og adept forpliktet til å ha 8 -10 møter med en varighet av ca. 1.5 timer i løpet av tiden programmet varer. Innledningsvis bør det vær hyppig kontakt og legge grunnlag for et godt samarbeid. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men møter på Skype, telefon og e-post er også bra.   

Det må påregnes noe forarbeid og etterarbeid tilknyttet samlingene  

Mentorprogrammet for kvinnelige ledere har en egenandel på kr. 3000. 

Dette dekker kursholder, lunsj og lokaler, samt reise og oppholdsutgifter for mentor. Det gis ikke noen form for lønn til mentorer.  

Særforbund/idrettskrets må dekke eventuelle reisekostnader/ overnatting og litteratur. («Mentoring. Lærende allianser i ledelse» av Jennybeth Ekeland.)  

Ansvarlig for Mentorprogrammet:

Kari Vanebo, seniorrådgiver organisasjonsutvikling i Norges Idrettsforbund   

kari.vanebo@idrettsforbundet.no  telefon: 916 06 279  

Kursholder   

Jennybeth Ekeland, senior konsulent ved AFF ved Norges Handelshøyskole.  

Jobbet med blant annet mentoring siden 1999, bidratt til mentoring i Norge og internasjonalt, medlem av internasjonal ekspertgruppe i utvikling av internasjonale standarder innen mentoring.  

Forfatter av «Mentoring. Lærende allianser i ledelse». (Fagbokforlaget 2014)