Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledermøtet 2020

NIFs ledermøte 2020 blir, på grunn av korona-situasjonen, avholdt som et digitalt møte fredag 5. juni 2020 kl. 12.00-17.00. Sakspapirer og annen praktisk informasjon som angår ledermøtet blir lagt ut på denne siden.

 

Ledermøtet vil behandle sakene på saklisten. Øvrige organisatoriske saker og diskusjoner vil utsettes til høstens Ledersamling.

Her finner du referatet fra Ledermøtet.

NIFs ledermøte 2020 - Program

12:00  

SAK 1  Åpning ved idrettspresident Berit Kjøll

SAK 2  Hilsen ved kulturminister Abid Raja

          Hilsen ved administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid

SAK 3  Konstituering

          Forretningsorden med teknisk informasjon

SAK 4  Presidentens tale

13:00   PAUSE

13:10   SAK 5 NIFs årsberetning

SAK 6 NIF’s årsregnskap 2019 og budsjett 2020

            Revisors beretning

            Kontrollutvalgets beretning

14:15 SAK 7 Orienteringssaker

a Forberedelse og deltakelse i OL/PL

b Felles ungdomsforsikring

c Økt ung medbestemmelse

d Møteplasser

SAK 8 Valg av valgkomité

Resolusjon fra NIFs ledermøte

Avslutning senest 17:00

Sakspapirer 

Representanter til NIFs ledermøte er idrettsstyret og styreledere i særforbund og idrettskretser (NIFs lov § 3-6). Hvert særforbund og hver idrettskrets kan delta med én representant. Ved lederens forfall deltar nestleder. Er både leder og nestleder forhindret i å delta, kan det velges et annet styremedlem.

Kun representanter med stemme- og/eller talerett deltar på NIFs ledermøte via digitalt møtesystem. Alle representanter har mottatt invitasjon med lenke til påmelding.

Andre observatører og gjester vil kunne følge NIFs ledermøte via stream på NIFs hjemmeside.

Digitalt møtesystem:

NIFs ledermøte avholdes på Teams, det er kun representanter som har tilgang til teamet der ledermøtet avholdes.

Denne veilederen gir teknisk informasjon og kjøreregler for digitalt ledermøte: Les dokument

Kontaktinformasjon:

For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt NIFs arrangementssjef Marit Almåsvold Røste: marit.roste@idrettsforbundet.no, tlf: 92 24 14 00.