Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledermøtet 2017

Ledermotet.jpg

NIFs ledermøte 2017 ble avholdt i Bodø, Scandic Havet, fredag 12. mai og lørdag 13. mai.

 

Sakspapirer: 
NIFs årsrapport
ISF Årsberetning
Saksgrunnlag om prinsippene for åpenhet og innsyn i NIF

Resolusjoner:

Resolusjon fra Ledermøtet om innsyn
Norsk idrett står samlet bak idrettsstyrets vedtak om full åpenhet, også bakover i tid. Ledermøtet verdsetter at NIF-styret er lydhørt for organisasjonens synspunkter. Les hele resolusjonen fra Ledermøtet i Bodø.

Resolusjon fra Ledermøtet om landslagsmodellen
Norsk idrett står samlet bak landslagsmodellen. Norsk toppidrett skaper internasjonale prestasjoner, og nye forbilder får vise seg fram. Dette er et resultat av en god modell, hvor treningskultur, verdier og kunnskap deles mellom dagens eliteutøvere og morgendagens stjerner. Les hele resolusjonen

Se opptak av ledermøtet (i egen nettleser):

Fredag 12. mai

Lørdag 13. mai

Bilder fra ledermøtet:
https://www.flickr.com/photos/idrettsforbundet/albums/72157680637900023

Se nett-tv

Fredag 12. mai


Lørdag 13. mai

  14:00 ÅPNING

  − Åpning ved Idrettspresidenten

  − Hilsen fra Kulturdepartementet

  − Hilsen fra Norsk Tipping

  − Konstituering

  14:40 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

  − Styrets årsberetning for 2016

  − Årsregnskap for 2016

  − Idrettens studieforbunds årsberetning og årsregnskap for 2016

  15:20 NORSK TOPPIDRETT MOT 2022

  − Olympiatoppens strategiplan 2017-2022

  16:00 PAUSE

  16:30 OPPFØLGING AV ÅPENHETSUTVALGETS ANBEFALINGER

  − Gjennomgang av saksgrunnlaget

  − Mulige løsninger

  − Diskusjon

  − Ledermøtets råd til Idrettsstyret

  18:00 OPPFØLGING AV IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015-2019

  − Statusrapport

  − Spørsmål og debatt

  − Avslutning 19:00

  08:30 PRESENTASJON AV BARENTS GAMES

  08:45 MODERNISERING AV NORSK IDRETT

  08:45 Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer i det norske organisasjonssamfunnet

  Karl Henrik Sivesind og Daniel Arnesen fra Institutt for samfunnsforskning gir
  en status på norske frivillig organisasjoner og idretten, beskrive ulike alternative tilknytningsformer, og gjennomgår fordeler og ulemper ved disse.

  09:30 Enklere tilknytningsformer?

  Organisert og uorganisert snowboardaktivitet i Norge. Generalsekretær Lisa Mari Watson presenterer utfordringer og forslag til løsninger for å kunne forene en større del av de som driver snowboard i Norge innenfor forbundet.

  09:45 Særforbundsallianser – Ny form for forpliktende samarbeid?

  Generalsekretær Trond Søvik fra Kampsportforbundet gir innspill til hvordan kan ulike idretter organiserer seg i et fellesskap som effektiviserer driften og gir mer aktivitet. Hvilke hensyn må ivaretas?

  10:00 Enklere å organisere seg lokalt?

  Ass. organisasjonssjef i NIF Geir Johannessen orienterer om status i organisasjonsutvalgets arbeid med å finne alternative tilknytningsformer. Hvordan kan kravene til idrettslagene differensieres eller forenkles? Er det plass for mindre "deltakergrupper"?

  10:15 Debatt

  Skal Idrettsstyret åpne for prøveordninger?

  10:45 PAUSE

  11:15 KOSTNADSKONTROLL I BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN

  De største særforbundene er invitert til en paneldebatt for å få frem hva gjøres på idrettens felles mål om å få ned kostnadene for deltakelse i barne- og ungdomsidretten.

  Det vil bli lagt vekt på hva en har gjort, hvilke utfordringer en har møtt, hvilke suksesser som er oppnådd, samt erfaringer som er vunnet.

  12:15 KJØNNSBALANSEN I IDRETTEN

  Idrettspresidenten vil innlede. 40 % av medlemsmassen i norsk idrett er kvinner, men dette gjenspeiler seg ikke i trener- og lederverv i idretten, særlig når en kommer på høyere nivå.

  Anne Grethe Solberg, sosiolog og forsker II ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vil presentere anbefalingene fra en stor undersøkelse om hvilke mekanismer som fremmer kjønnsbalanse i bedrifter.

  Håvard B. Øvregård, rådgiver breddeidrettsavdelingen, presenterer foreløpige resultater fra et forskningsprosjekt om kjønnsbalanse som NIF gjennomfører i 2017.

  12:50 AVSLUTNING

  13:00 Lunsj