Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsmedisinsk etikkutvalg

idrettsmedisinsk etikkutvalg612.jpg
Christine Holm Moseid, Maren Stjernen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Per Tøien, Reidun Førde, Jeanette Nilsen, Anne Kristine Soltvedt (sekretær) og Inggard Lereim utgjør idrettsmedisinsk etikkutvalg. Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettsstyret har etablert et idrettsmedisinsk utvalg som skal bidra til gode idrettsmedisinske etiske diskusjoner i organisasjonen.

Utvalget oppfordrer idrettsorganisasjonen til å fremme idrettsmedisinske saker og problemstillinger som de ønsker diskutert og behandlet i utvalget. Utvalget er uavhengig og vil utelukkende avgi faglige og objektive vurderinger på aktuelle idrettsmedisinske problemstillinger og saker.

Utvalget stiller også gjerne på aktuelle møteplasser i og utenfor idrettsorganisasjonen for å diskutere og fremme aktuelle saker.

  Utvalget skal komme med konkrete innspill til hva en idrettsmedisinsk praksis skal stå for og styre etter. Utvalget skal arbeide for å øke bevissthet om verdispørsmål rundt helsetjenester i idretten og til etiske dilemma i møtet mellom utøvere og helsetjenesten. Å øke bevissthet om verdier og verdikonflikter er særlig viktig for helsepersonell, men også blant ledere, aktive, støtteapparat og foreldre.

  Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men ta opp prinsipielle spørsmål. 

  Det skal være åpenhet rundt arbeidet i utvalget og møterapporter skal legges frem i NIF, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA).

  Idrettsmedisinsk etikk utvalget består av:

  Leder: Reidun Førde, Professor i medisinsk etikk ved Universitet i Oslo
  Christine Holm Moseid, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF)
  Inggard Lereim, NIMF
  Maren Stjernen, Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)
  Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Utøverrepresentant
  Jeanette Nilsen, Trener Norges håndballforbund, tidligere landslagskeeper
  Per Tøien, NIF
  Anne Kristine Soltvedt fra NIF vil være sekretær for utvalget.