Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkalling til Idrettens studieforbunds ting 2019

NM Veka 612.jpg

På vegne av styret i Idrettens studieforbund (ISF) innkalles det herved til ISFs ting 2019, som avholdes 24.-26. mai 2019 på Scandic Lillehammer Hotel.

 

ISFs tingets sammensetning og oppgaver fremgår av ISFs vedtekter.

På ISF-tinget møter med stemmerett:
• ISF-styret
• Representanter fra særforbund og idrettskretser som ved et idrettsting, jf. NIFs lov
§ 3-2. Se innkalling til Idrettstinget 2019 for nærmere informasjon.

Videre møter uten stemmerett:
• ISFs valgkomité
• ISFs kontrollutvalg
• ISFs revisor

Forslag som ønskes behandlet på tinget, bes fremmet ved å bruke vedlagt mal. Forslag må være innsendt senest 23. januar 2019. Innkomne forslag blir gjort tilgjengelig på idrettsforbundet.no/idrettstinget innen 1. februar 2019.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på idrettsforbundet.no innen 23. april 2019.

Informasjon om program, påmeldingsskjema m.m. sendes til organisasjonen i løpet av februar 2019.

Velkommen!