Program

Se hele programmet her.


FREDAG 2. JUNI, kl. 11.00-18.00
Velkommen ved idrettspresident Berit Kjøll
Hilsen fra Bergen kommune, ved ordfører Linn Kristin Engø
Hilsen fra kulturminister Anette Trettebergstuen

Sak 1-8: Konstituering
Sak 9: Behandle beretninger for NIF, herunder beretninger for tingvalgte organer
Sak 10: Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF
Sak 11: Engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper
Sak 12: Behandle norsk deltakelse i de olympiske leker og de paralympiske leker

Lunsj (ca. kl. 13.00)

Sak 13: Behandle spørsmål som angår norsk søknad om arrangement av de olympiske
leker og de paralympiske leker
Sak 14: Behandle retningslinjer for søknad om spillemidler
Sak 22: Presentasjon av resolusjoner
Sak 19.1: Langtidsplan 2023-2027 (presentasjon og behandling)
Sak 17.21: NIFs lov § 5-1 (1)
Sak 18.11: Opprettelse av ny idrettskrets
Sak 17.9: NIFs lov § 3-2 (1) b)
Sak 17.10: NIFs lov § 3-2 (1) b)
Sak 17.11: NIFs lov § 3-2 (1) c)
Sak 17.12: NIFs lov § 3-2 (1) c)

Avslutning for dagen, kl.18.00.

Båttur: Oppmøte ved hovedinngangen (kl. 18.30), Scandic Flesland Airport Hotel.
Antrekk: jakke og bukse. Husk godt skotøy og klær etter vær.
Middag på Scandic Flesland, kl. 19.00 (for de som ikke skal på båttur)

 

LØRDAG 3. JUNI, kl. 08.00-18.00

Hilsen fra Vestland fylkeskommune, ved fylkesordfører Jon Askeland
Sak 15: Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til
disposisjon for NIF
Sak 16: Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF,
herunder status som særforbund
Sak 17: Behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget
Lunsj (ca. kl. 13.00)
Sak 19.1: Langtidsplan 2023-2027 (behandling og vedtak)
Sak 18: Behandle forslag og saker
Sak 22: Resolusjoner (behandling og vedtak)
Avslutning for dagen, kl. 18.00.
Tingmiddag på Scandic Flesland Airport Hotel, kl. 20.00.
Velkomstdrikk (alkoholfritt) serveres utenfor salen kl. 19.30.
Antrekk: dress

 

SØNDAG 4. JUNI, kl. 08.00-14.00

Sak 18: Behandle forslag og saker (fortsetter fra lørdag)
Pause (ca. kl. 10.30)
Sak 19.2: Langtidsbudsjett for årene 2024-2027
Sak 20: Velge Idrettsstyret
Sak 21: Velge kontrollutvalg, lovutvalg, domsutvalg, appellutvalg, valgkomité, kompensasjonskomité, etisk råd og påtalenemnd

Idrettens studieforbunds ting 2023

Avslutning kl. 14.00, med lunsj på hotellet.