Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettsstyret har vedtatt forslag til lovendringer til Idrettstinget 2023

Idrettsstyret har i møte 18.-19. januar 2023 vedtatt å fremme enkelte lovendringsforslag til Idrettstinget 2023. Samtlige endringsforslag er forankret i innspillsrunder og informasjonsmøter med organisasjonen.

Formålet med å publisere lovendringsforslagene nå, er å gjøre organisasjonen kjent med forslagene før særforbundenes og idrettskretsenes egen forslagsfrist går ut 2. februar.

Forslagene fremgår her.

Idrettsstyret vil vurdere ytterligere lovendringsforslag bl.a. som følge av evalueringen av hhv. NIFs påtalenemnd og enklere tilknytningsformer, og resultater fra spørreundersøkelsen som ble sendt til alle idrettslagene før nyttår, og særforbund og idrettskretser på nyåret.