Overordnet program

Program ekstraordinært idrettsting og ISF-ting.

Med forbehold om endringer.

Lørdag 16. oktober

09.00                  Velkomsthilsener og konstituering
10.30                  Pause
10.50                  Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning
11.30                  Lunsj
12.30                  Behandle endringer i NIFs lov og annet regelverk behandlet av Idrettstinget
13.30                  Pause
14.00                  Behandle forslag og saker
16.00                  Pause
16.30                  Behandle internasjonal strategi
20.00                  Tingmiddag på hotellet (pent antrekk)

Søndag 17. oktober

09.00                  Behandle tingsaker: retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett, valg av medlemmer til etisk råd og påtalenemnd.
11.30                  ISF-ting
12.30                  Avslutning
13.00                  Lunsj