Saker som er overført til ekstraordinært idrettsting

Saker som er overført til ekstraordinært idrettsting

Se hvilke saker som ble utsatt fra Idrettstinget til ekstraordinært idrettsting i oktober.

Fullstendig saksliste med tingpapirer sendes ut i henhold til NIFs lov 1 måned før tinget. 

Saker overført til ekstraordinært idrettsting 2021.