Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idretten vil! og Idretten skal!

innebandy_eirikførde_612.jpg
Foto: Eirik Førde / Norges idrettsforbund

Idretten vil! er en langtidsplan for norsk idrett i perioden 2019 - 2023. Idretten skal! er et felles planverk med tydelige mål og strategier for de prioriterte områdene gjengitt i Idretten vil!

 

Norges idrettsforbund skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

I den nye langtidsplanen for norsk idrett, er det blitt definert fire veivalg som skal prege idrettens arbeid de nærmeste årene: leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende. 

For å få flere med og for å kunne prestere enda bedre på det ypperste prestasjonsnivået – «flere med – lenger» og «flere nye medaljer» – foreslås det at noen få, tydelig prioriterte områder med tilhørende mål, som skal ha forrang i tingperioden og i årene framover. De fire prioriterte områdene er: livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre anlegg og bedre toppidrett. 

Idretten skal! er en tydeliggjøring av de overordnede målene gjengitt i langtidsplanen Idretten vil!.

Les strategidokumentet Idretten skal! her.