Sogne_612.jpg

Vi gir deg 30 eksempler på god ungdomsidrett

Trenger du hjelp til å skape en bedre ungdomsidrett og bevare ungdommene lengst mulig i ditt idrettslag? I dag lanserer Idrettsforbundet nettsiden ungdomsløftet.no hvor vi har samlet 30 ulike reportasjer og filmer med tips og råd til god ungdomsidrett.

- Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett, men vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.

Hun forteller at alle idrettslag, idrettsråd, særforbund og idrettskretser har fått e-post om storsatsingen ungdomsløftet.no i dag onsdag 10. mai.

Tips og råd for alle i norsk idrett

På nettsiden ligger historier om idrettsungdom fra mange ulike steder i landet – og gode ideer og svar på hvordan du som trener, oppmann, tillitsvalgt, utøver eller forelder kan motivere til aktivitet.

- Bakgrunnen for ungdomsløftet.no er frafallet i ungdomsidretten. Norges idrettsforbund opplever det som utfordrende å kommunisere årsakene til frafall og hvordan idrettslag skal jobbe for å redusere frafallet. Derfor har vi gått nye veier for å se om vi kan inspirere idrettslag til god ungdomsidrett gjennom å løfte frem suksesshistorier fra virkeligheten.
- Ved å la utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv fortelle hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett håper vi budskapet blir tydelig og sannferdig - og samtidig morsommere å se og lese, sier Godager, som håper folk setter av litt tid når de besøker siden. 

Bruk nettsiden aktivt

Hun oppfordrer også særforbund, idrettskretser og idrettsråd til å bruke nettsiden aktivt når de skal kommunisere ungdomsidrett.

- Vi håper alle i norsk idrett bruker eksemplene våre, både fra egen og andre idretter i sin kommunikasjon med idrettslag, foreldre, trenere og utøvere.
Hver historie er fra et idrettslag, og er fortalt gjennom en filmsnutt, tekst og bilder. Teksten forteller hva som gjøres, tanker og gode råd til andre. Bildene og filmen er fra aktivitet i klubben, sier Godager, og legger til:
- Vi kan ikke få snakket nok om viktigheten av å tilby et mer variert og enklere tilgjengelig aktivitetstilbud.

Saken fortsetter under bildet.

I Asker Golfklubb har de hatt utrolige 25 prosent økning i ungdomsmiljøet.

30 filmer og reportasjer fra 30 ulike idretter

Ungdomsløftet.no består i dag av 30 ulike reportasjer og filmer fra ulike idrettslag og idretter som har gjort større og mindre grep for at nettopp ungdom skal trives og være i aktivitet lengst mulig. 

- Mekanismene for å klare å beholde flere er like selv om idrettene er ulike, så tipsene og historiene kan brukes på tvers av idretter og lokalmiljøer, sier Godager som håper at nettsiden inspirerer flere til å tenke annerledes om ungdomsidretten gjennom å gjøre større eller mindre grep for å skape en enda mer attraktiv idrett.
- Målet er å øke kunnskapen om ungdomsidrett og vise at den er så mye mer enn for dem som ønsker å bli toppidrettsutøvere eller kun trener for å konkurrere. Siden skal være levende, og vi skal fylle på med flere eksempler etter hvert. 

Send oss ditt tips på et godt ungdomstiltak

Er du utøver, trener eller tillitsvalgt i et idrettslag som er spesielt gode på å motivere og inspirere ungdom mellom 13 og 19 år til å drive idrett? I så fall ønsker vi å høre din historie og presentere den på våre sider.
Ta kontakt med oss på ungdomsidrett@idrettsforbundet.no
- Vi ønsker å lag en levende nettside hvor vi kan fylle på med flere gode eksempler etter hvert som vi mottar tips, sier Godager avslutningsvis.

Saken fortsetter under bildet

Ungdomsleir som samler, voksne som engasjerer og redusert pris til unge som vil fly. Ikke rart ungdommene i Drammen Flyklubb svever.

Her er noen av de gode eksemplene i Ungdomsløftet:

  • Follese Idrettslag: «Follese-regelen» - 50 % regelen: Alle får like mye spilletid på banen:
    - Vi ser stor utvikling blant spillere vi ikke trodde var så gode. Tillit og spilletid gjør dem trygge. Vi ønsker å gi flere fotballspillere større muligheter til å spille fotball. 

  • Freidig Orientering: Klubbsuksess er ikke å ha tre eller fire utøvere i toppen, men å ha medlemmer spredt utover hele resultatlista. Flere generasjoner trener samtidig. Det sosiale er viktig – derfor spiser de kveldsmat sammen én gang i uka.

  •  Kongsberg Idrettsforenings snowboardklubb – silvergirls: Silvergirls er mer enn et navn og en logo. De har en egen voksenkontakt i klubben, en egen Instagram-konto, en representant i styret og de har en egen trening i uka som er kun for dem. Alle jentene i klubben kan være med, uansett alder.