IOC Session (4 of 12).jpg

Ungdoms-OL med 31 mill igjen på konto

Ungdoms-OL på Lillehammer 2016 leverte sine konklusjoner under IOCs sesjon i Rio de Janeiro, og høstet lovord både for sitt vellykkede gjennomgående ungdomskonsept, gjennomføring og arrangement, publikumssuksess og deltagertilfredshet. I tillegg leverte de solid økonomi, med 31 millioner tilbake.

Det var styreleder Siri Hatlen og administrerende direktør Thomas Holmestad som presenterte Lillehammer 2016s konklusjoner, og fikk behøring anerkjennelse av IOCs koordinator Angela Ruggiero (leder for utøverkomiteen) for måten lekene ble planlagt og gjennomført på. At det satt unge ledere i samtlige ledd i organisasjonen ble en suksessfaktor. - Dere tok YOG (Youth Olympic Games) og gjorde det til deres eget, sa Ruggiero. - "You created a new benchmark for winter games and summer games" uttalte fyrst Albert av Monaco, mens den internasjonale ishockeypresidenten Rene Fasel takket Lillehammer for å ha gjort en "excellent job" med Ungdoms-OL.

31 millioner kroner

Det var ikke bare arrangementet som var vellykket. En pressemelding viser at når sluttstreken nå settes, leverer Ungdoms-OL tilbake 31 millioner kroner:

PRESSEMELDING FRA LILLEHAMMER 2016

UNGDOMS-OL MED 31 MILLIONER KR IGJEN PÅ KONTO

Ungdoms-OL ble en suksess både publikumsmessig og økonomisk. Når organisasjonskomiteen nå avslutter sitt arbeid, ligger over 31 millioner kroner igjen. Ungdoms-OL har dermed holdt seg godt innenfor de økonomiske rammer som ble satt av Stortinget for 5 år siden.

Ungdoms-OL i februar ble en stor suksess, skapt av, for og med unge. I løpet av lekene møtte 214.000 personer opp på arenaene, TV-bildene ble sendt til 141 land, over 25.000 bilder ble lastet opp med #lillehammer2016 og over 4 millioner mennesker ble nådd via arrangementets facebooksider.

-Den enorme entusiasmen og interessen kom overraskende på oss, og lå på et helt annet nivå enn for Innsbruck-lekene for fire år siden, sier Tomas Holmestad, avtroppende administrerende direktør for organisasjonskomiteen.

I disse dager avsluttes arbeidet i organisasjonskomiteen, og det kan fastslås at arrangementet også ble en økonomisk suksess. Når selskapet legges ned, gjenstår over 31 millioner kroner på konto.

-Det betyr at vi har klart å arrangere dette enorme arrangementet godt innen de økonomiske rammene som Stortinget vedtok i 2011, og det er vi selvfølgelig svært stolte over, slår Holmestad fast, før han trekker fram dyktige ansatte, hard prosjektstyring og streng kostnadskontroll som grunner for det gode resultatet.

- Alt gikk på skinner under lekene, og ingen kostnadskrevende reserveplaner ble tatt i bruk. Dårlig værforhold og vanskeligheter med transportavvikling og lignende blir fort kostbart i slike arrangementer, sier Holmestad.

I juni 2015 fikk Ungdoms-OL 20 millioner kroner i ekstratilskudd i form av   spillemidler til idrettsformål fra Kulturdepartementet, på bakgrunn av mindre inntekter enn forutsatt i Ungdoms-OLs opprinnelige søknad om statsstøtte.

- De 20 ekstra millionene var avgjørende for at arrangementet ble så bra som det ble. Det gjorde at vi kunne igangsette og videreføre prosjekter og tiltak som opprettholdt og hevet kvaliteten på arrangementet, samtidig som vi hadde tilstrekkelige reserver til å kunne håndtere uforutsette faktorer som dårlig vær og krav om økt sikkerhetsnivå.  Nå kan vi levere de ekstra 20 millionene kronene tilbake - helt ubrukt. Ungdoms-OL ble gjennomført godt innenfor det opprinnelige budsjettet vedtatt av Stortinget, sier styreleder Siri Hatlen.

Av et overskudd på 31 millioner kroner, vil 11 millioner kroner gå til Lillehammer Olympic Legacy Center. Senteret har som intensjon å videreføre OL-arven i Innlandet, ved å gi ungdom fra hele verden muligheten til å komme til regionen for å trene og utdanne seg. De resterende 20 millionene kronene vil tilbakeføres til spillemidlene og blir disponert av Kulturdepartementet til idrettsformål for barn og unge.

- Det er med stolthet jeg kan si at det vil gå Kr 11 millioner fra overskuddet til Ungdoms-OL Lillehammer 2016 til å utvikle Lillehammer Olympic Legacy Center, sier generalsekretær i NIF, Inge Andersen.

Prins Albert av Monaco var tydelig henrykt av gjennomføringen av Ungdoms-OL på Lillehammer da han snakket under IOC-Session i Rio.  
- Lillehammer 2016 skapte en ny benchmark for fremtidige vinter og sommerlekene for den olympiske bevegelsen, sa prins Albert av Monaco.

Saken fortsetter under bildet. 

For flere bilder se her:
https://www.flickr.com/photos/idrettsforbundet/albums/72157670868783400

FAKTA OM UNGDOMS-OL

-         Lillehammer 2016 ble avholdt på Lillehammer fra 12.-21. februar 2016.

-         Mesterskapet hadde 70 medaljeøvelser og 1072 deltagere fra 70 nasjoner. Totalt hadde mesterskapet 11757 akkrediterte gjester.

-         Lekenes kulturfestival, Sjoggfest, hadde 375 kulturaktiviteter, og er den største gratisfestival for ungdom avholdt i Norge noensinne

-         Det var 3278 frivillige, der 57% av de frivillige var under 30 år. Over 800 frivillige var under 20 år. Organisasjonskomiteen hadde 133 ansatte under lekene, med en gjennomsnittsalder på 34 år.

-         Medieinteressen var stor, med 653 akkrediterte journalister, TV-sendinger i 141 land og 6739 medieklipp i nasjonal presse fra august 2012 til etter lekene.

 

  

NØKKELTALL ØKONOMI UNGDOMS-OL:

 

Mill kroner

 

 

Totalbudsjett

361

 

 

Totale inntekter

361

Støtte fra Kulturdepartementet, Hedmark og Oppland Fylkeskommune, samt Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Øyer Kommune (inkludert 20 millioner kroner fra regjeringens reviderte nasjonalbudsjett våren 2015)

285,5

Støtte fra IOC

38,9

Sponsorinntekter (16,4 mill kr i tjenester – 7,4 mill kr kontakt)

23,8

Salgsinntekter merchandise, overnatting, eiendeler og annet

6,5

Renteinntekter

3,4

Billettinntekter åpningsseremoni

2,4

 

 

 

 

Totale kostnader

330

De 10 største kostnadspostene:

 

 

 

Arenainvesteringer og – operasjoner

75,6

Teknologi, inkludert internett-tjenester, tidtaking og akkreditering

33,0

Mat og drikke til akkrediterte klientgrupper

26,5

Seremonier (åpnings- og avslutningsseremoni og medaljeseremonier)

24,0

Transport og logistikk

23,4

Markedsføring og kommunikasjon

22,1

Kontor og administrasjon

21,9

Sportsprogram

21,6

Kulturprogram, inkludert Sjoggfest

21,1

Prosjektstyring, juss, økonomi og forsikringsprogram

15,3