Takk!
Idrettspresident Tom Tvedt har klare planer for norsk idrett. Foto: Geir Owe Fredheim/NIF

Takk!

Tom Tvedt er tidenes yngste Idrettspresident. Les hele hans tale til Idrettstinget 2015, som enstemmig stemte ham frem som den nye lederen av norsk idrett.

Takk!

Jeg er en person av demokratiet, vokst opp med folkestyre og med viljen til å engasjere meg for fellesskapet.  Derfor er jeg svært takknemlig over at idrettstinget, norsk idretts øverste myndighet, har vist meg den tilliten jeg nå har fått.

Jeg lover at jeg skal forsøke å forvalte den med stor respekt og ydmykhet. Jeg skal arbeide hardt for å styrke posisjonen til norsk idrett også gjennom de neste fire årene.  Tusen takk.

Vi har nå sammen vedtatt et nytt idrettspolitisk dokument.  Det forplikter meg, idrettsstyret, særforbund og idrettskretser, ja, dette er et ansvar vi har sammen.  Jeg vil jobbe dedikert for at dette dokumentet skal oppfylles – av oss alle – i fellesskap. 

Det er interessant å se at av de løftene som norsk idrett vil jobbe for de neste fire årene, er det bare ett som handler om rammevilkår i form av penger.  Men det er til gjengjeld et ganske «hårete» løfte.  

Dessverre lyktes vi ikke med OL/PL 2022, men vi lyktes med at alle som var mot, var for breddeidrett og anleggsutvikling over hele landet. 

Stortinget vedtok 64 prosent av tippenøkkelen til idretten i 2011. Det ble ferdig innfaset i 2015. Til alle som mener at vi har fått det vi skal nå; - det er feil!

Vårt felles mål er få på plass en milliard per år til etterslepet er borte!  Jeg tar for gitt at alle dere står bak meg i dette kravet. 

Økonomi er viktig.

Det avtroppende idrettsstyret har etterlatt seg økonomiske rammevilkår som er historisk gode.  Det nye idrettsstyret skal ikke hvile på de laurbærene, men vite at selve grunnlaget for nasjonal finansiering, nemlig spillemidlene, utfordres sterkt.  Derfor skal vi naturligvis fortsatt ha søkelyset skarpt og klart på å styrke enerettsmodellen og arbeide for et idrettsløft i de offentlige bevilgningene.

Det er ikke uvesentlig for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon hvor vi får våre inntekter fra. Derfor var vi med på å avvikle de gamle spillautomatene i 2007. Derfor ønsker vi en ansvarlig virksomhet som er under tett statlig oppfølging og kontroll.

Vi er stolte over at Norsk Tipping har verdens strengeste regler for å forhindre spillavhengighet, og at absolutt hele overskuddet går til humanitære organisasjoner, kultur og idrett.

Andelen av hver krone som spilles hos disse selskapene til gode formål, er kun 15 øre av hver krone. Norsk Tippings spill gir 60 øre per krone til frivillig virksomhet. Dette er et lett regnestykke, selv for meg.

Selskapene som ønsker å undergrave enerettsmodellen, sier at de tror den totale omsetningen vil øke, og at det vil bety et større bidrag til gode formål. Da må vi sei nei. Selskapenes ambassadører stiller ikke til debatt om dette – det må bety at de har en dårlig sak!

De utenlandske selskapene har ikke en overskuddsmodell á la Norsk Tipping. Først skal de selv ta ut profitt i skatteparadiser som Malta eller Cayman Island. Derfor innebærer et slikt regnestykke at brutto omsetning fra Norge må øke uforsvarlig mye. Økt spill på de utenlandske gamblingselskapene vil gjøre at de som virkelig må betale regningen, er de som allerede har problemer med spillavhengighet – og mange nye avhengige.

Vi vil ikke bli identifisert med de utenlandske gamblingselskapene. Vi vil ikke ha pengene deres!

De andre målene vi sammen er valgt å jobbe for å realisere, handler om det vi skal og må gjøre sjøl – innad i idrettsbevegelsen.  Det handler om å gjøre det lettere å få være med, og å forbli en del av Norges sprekeste fellesskap.  Det handler også om å nå ut til nye medlemmer – unge voksne, voksne og de gruppene som i dag er underrepresentert.  Og selvsagt er vi nå sammen forpliktet til å styrke Norge som ledende toppidrettsnasjon. 

Jeg tror at vi kan jobbe for alt dette.  Jeg tror at vi kan få det til.  Jeg tror at vi sammen kan bygge på norsk idretts grunnleggende verdier og tradisjon – samtidig som vi evner å fornye oss, for det må vi.

Idrettsforbundet må forstå sin tid og tilpasse seg dagens tidsånd.  Både organisatorisk og idrettslig drives idrett på andre måter, på andre arenaer og med andre strukturer enn vi har vært vant til.  Uten å kaste selve grunnlaget – medlemmene og verdiene – på båten, skal vi starte arbeidet med å modernisere norsk idrett til dagens virkelighet.

Stein Gunnar Bondevik fra volleyball satte søkelyset på noe veldig viktig.  Han fikk tyn etter at Volleyballforbundet støttet det overveldende flertallet på Tinget i OL-saken etter først å ha stemt mot.  Han fikk tyn for å være demokrat.  Han fikk tyn for å etterleve idrettens organisasjonsverdi lojalitet.  Det forteller meg at vi må jobbe med vårt eget demokrati, med å sikre vedtak i reelt eierskap. Ut fra oss i denne salen gjennom særforbund og idrettskretser, helt ut til idrettslagene.  De vedtak som vi nå har fattet, må få konsekvens.

De viktige ordene om ungdom og kvinnerepresentasjon i ledelsen må og skal ende opp i handling. Sigrid Bratsberg fra Sør-Trøndelag sa at en forutsetning for å få ungdom til å delta er at vi spør om de vil være med oss. Frafall krever nytenking – representasjon krever holdning!  

Ledelsen i norsk idrett skal reflektere medlemsmassen – hvorfor skulle den ikke det? – og ordene må få handling som konsekvens. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å skape idrett for alle, med og av ungdom. Vi skal ta grep for å få flere kvinner inn i ledelsen. Det er et løfte. 

Marit Bjørgen trakk fram utfordringer som finnes på sitt hjemsted, i Rognes i Midtre Gauldal kommune. Hun snakket om en av samfunnets største utfordringer, nemlig fysisk inaktivitet.

Vårt samfunn «råtner på rot» - men norsk idrett har resepten. Idrett er med på å forhindre og begrense livsstilssykdommer.  Med mer idrett og fysisk aktivitet blir det mindre overvekt, mindre hjerte- og karsykdommer, mindre diabetes, færre belastningslidelser – bedre liv.  Idrett og fysisk aktivitet gir ikke bare liv til årene, det gir år til livene.

Jeg skal jobbe for at idretten blir en enda bedre aktør for fysisk aktive liv for alle.  Det er også et løfte. 

Hele Norges idrettsforbund er et gigantisk verdiprosjekt.  Den grunnleggende ideen er at alle som ønsker å drive med idrett skal finne et tilbud i den samme organisasjonen.  Derfor er vi Norges idrettsforbund.  Derfor er vi Norges olympiske komité. Derfor er vi Norges paralympiske komité.  Og derfor er vi også blitt Special Olympics Norge, for utøvere med utviklingshemming, og Deaflympics Norge, for hørselshemmede som ønsker å drive idrett.

Vi vil være en organisasjon med ambisjon om å tilby idrett for alle – og idrettsglede for alle.  For Norges idrettsforbund er «idrett for noen av oss», utenkelig.

Jeg vil jobbe for å løfte dette fellesskapet som norsk idrett utgjør – fra idrettslagets tilbud til de aller yngste, til Olympiatoppens arbeid med å gjøre de aller beste enda bedre.  Jeg vil være aktivt tilstede der ute, kjenne på det lokale engasjementet, invitere meg til idrettslag, til særforbund og til idrettskretsene.

Det er lett å være stolt her jeg står i dag.  Jeg er selvsagt stolt på egne vegne og på det nye idrettsstyrets vegne.  Mest av alt er jeg likevel stolt på hele norsk idretts vegne. 

Vi skal sammen framsnakke norsk idrett.  Vi skal løfte hodet i visshet om at Idrettsforbundet er en idrettsorganisasjon med samfunnsgevinst som konsekvens! 

Jeg lover særlig dere æresmedlemmer at dere skal bli stolte av det vi får til.  Gjennom idrett får vi et fysisk mer aktivt samfunn.  Gjennom idrett får vi bedre integrering og inkludering.  Gjennom idrett får vi voksne som bryr seg – på den gode måten.

Min påstand er at idretten har en merverdi som samfunnet ikke helt har skjønt og ikke helt har evnet å nyttiggjøre seg. Et liv og et engasjement i idretten er den fremste lederskolen et ungt menneske kan ta. Det er en gevinst som både tilfaller den enkelte, idrettsorganisasjonen og samfunnet utenfor.

Den gevinsten vil jeg bidra til å vise fram og til å dele. 

Håndballforbundets Kåre Geir Lio sa at det vi fokuserer, gir vi kraft. Dette skal vi sammen gi kraft.

Nok en gang, tusen takk for tilliten.