Foto: NTB Scanpix
Foto: NTB Scanpix

Sterk økning i antall barn og unge som sier de er aktive i organisert idrett

I undersøkelsen Ungdata 2017 svarer 93 prosent av ungdommene at de har deltatt i organisert idrett i løpet av livet. Dette er en økning på 22 prosent fra 15 år tilbake! Idrettspresident Tom Tvedt hyller nå innsatsen idrettslagene legger ned på daglig basis.

- Dette viser at idrettslagene har en sterk posisjon rundt omkring i landet gjennom at de er flinke til å rekruttere og synliggjøre sine tilbud, sier Tom Tvedt.

I rapporten Ungdata 2017 kommer det frem at den organiserte idretten står i en særskilt sterk posisjon. Av hele 240.700 elever på ungdomstrinnet og i videregående skole har hele 93 prosent svart at de har deltatt i organisert idrett.

Økning på 22 prosent

Det er meget gode tall for norsk idrett! Til sammenligning viste samme undersøkelse i 2002 at 71 prosent av ungdommene hadde deltatt i organisert idrett. I 2010 var tallet steget til 85 prosent, mens i 2017 er oppgir hele 93 prosent at de har vært aktive!  

Anders Bakken, leder for Ungdatasenteret, sier at tallene viser at det er svært få ungdommer som aldri har vært innom idretten.
- Selv om omfanget av ungdom som driver aktivt med organisert idrett reduseres gjennom ungdomsårene, er det likevel slik at det å være med i idrett appellerer til svært mange unge, sier Bakken.

På ungdomstrinnet er det rundt seks av ti som trener eller konkurrerer i idrettslag fast hver eneste uke, og flertallet av disse gjør dette tre eller flere ganger i uka.
- Rapporten viser samtidig at andelen som driver med ungdomsidrett har økt noe de siste årene, både blant gutter og jenter. Det er også mye som tyder på at idrett har en forholdsvis høy status blant ungdom, forteller Anders Bakken.

Stolt idrettspresident
Dette er tall som gleder Idrettspresident Tom Tvedt.
- For det første er jeg glad for at antall aktive ungdommer i organisert idrett har økt så betydelig både på jente- og guttesiden. Det betyr jo igjen at det idrettslagene gjør der ute – hver eneste dag – fortsatt er attraktivt og riktig. Jeg er virkelig stolt av det arbeidet idrettslagene legger ned hver eneste dag og som styrker norsk idretts posisjon i samfunnet, sier Tvedt.

Fokus på verdier
Kathrine Godager, rådgiver ungdom i Norges idrettsforbund, sier idrettslagene har lykkes fordi de velger å ha fokus på verdier.
- I barneidretten er mestring og fellesskap det viktigste, og et langt og kontinuerlig arbeid med verdier ser ut til å ha festet seg i barneidretten. Idretten barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett er viktige verdidokument som gjennomsyrer tilbudet som gis i barneidretten. Alle særforbund og idrettskretser følger også opp dette på en utmerket måte, sier Kathrine Godager.

Flere idrettsanlegg
Godager understreker også viktigheten av hva nye idrettsanlegg bidrar til, men understreker at norsk idrett ikke kan hvile på laurbærene på grunn av denne positive rapporten.
- Mange nye idrettsanlegg skaper også aktivitet, men idretten har fortsatt en jobb med å ivareta de som ønsker å fortsette med idrett lenger, og det jobbes nå med å få et bredere ungdomstilbud i idrettslagene, sier Godager og legger til:  

- Vi jobber hele tiden etter ambisjonen idrettsglede for alle. Men det er idrettslagene som møter medlemmene lokalt, og de er de som må tilrettelegge for at alle som ønsker kan bli med. Samtidig jobber vi for å holde kostnadsnivået nede, og for at myndighetene skal støtte de barn som lever i familier med lav betalingsevne. Målet er å finne enkle løsninger på at også de kan delta i dette fellesskapet, sier Godager avslutningsvis.