Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stadig mer penger til idrettsformål

DrammensBallklubb612.jpg
Det blir stadig brukt mer penger til idrettsformål. I 2016 hele 2864 millioner kroner - 202 millioner mer enn i 2015. Foto: Drammen Ballklubb

En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen for 2017 viser at Norsk Tipping genererte 2864 millioner kroner, inkludert grasrotmidler, til idrettsformål i 2016. Dette er en økning på 202 millioner kroner sammenlignet med 2015.

 

Her er de andre hovedfunnene fra Anleggsrapporten 2017:

 • Det ble fremmet 3 738 spillemiddelsøknader i 2017. Anleggskategoriene med flest søknader er nærmiljøanlegg (1 175 søknader), fotballanlegg (478 søknader) og idrettshus (436 søknader).

 • Godkjent søknadsbeløp er 4 469 millioner kroner. Dette er en økning på 353 millioner kroner fra 2016.

 • Søknadsbeløpene varierer fra 25 000 kroner til 45 920 000 kroner. Følgende anleggskategorier har de største samlede søknadssummene : Idrettshaller (1 721 mill kroner), svømmeanlegg (787 mill kroner), fotballanlegg (710 mill kroner), idrettshus (310 mill kroner) og nærmiljøanlegg (260 mill kroner).

 • Tilskuddet fra spillemidlene utgjør 22 prosent av anleggskostnaden for ordinære anlegg og 38 prosent for nærmiljøanleggene.

 • Den totale godkjente kostnaden for anlegg som inngår i årets spillemiddelsøknader er 21,7 milliarder kroner.

 • Det ble fremmet 1 716 nye søknader til behandling i 2017. 952 omhandlet anlegg hvor egenorganisert aktivitet dominerer, mens 764 gjaldt idrettsanlegg.

 • 83 prosent av søknadssummen for ordinære anlegg gjelder nybygg, mens 17 prosent av søknadssummen gjelder rehabiliteringsprosjekter. Blant nærmiljøanleggene er tilsvarende tall 91 prosent og 9 prosent.

 • "Ventetiden" på tildeling av spillemidler er i gjennomsnitt 2,4 år. Ventetiden er i praksis uendret fra 2016. Etterslepet er økt med 229 millioner kroner, og er nå 3,1 milliarder kroner. Grunnen til at ventetiden har holdt seg lik mens etterslepet har økt er at de totale tildelinger til anlegg har økt prosentvis like mye som søknadssummen.

 • Anleggsdekningen holder seg stabil fra foregående år. Dette antyder at anleggsbyggingen skjer i takt med befolkningsveksten.

  Last ned anleggsrapporten for 2017