dugnad_612.jpg

Slik rekrutterer Idrettslaget flere med minoritetsbakgrunn til dugnad: - Det handler om å spørre

Det behøver ikke være så vanskelig å få foreldre med minoritetsbakgrunn til å stille opp på dugnad og frivillig arbeid. Det viktigste er å spørre, på en slik måte at foreldrene forstår hva det innebærer. Her er noen tips på veien.

«Dugnad» er for mange innvandrere et nytt ord som kan være vanskelig å forstå. Derfor er det viktig at idrettslag formidler hva som ligger i begreper som «dugnad» og «frivillig arbeid» gjennom å snakke direkte med de foreldrene det gjelder. Du kommer langt på vei med å være bevisst på at ulike språk og ulik bakgrunn kan utgjøre en barriere for kommunikasjon – som ikke er uoverkommelig. Det er også en suksessfaktor å etablere et samarbeid med kommuner, skoler og ulike innvandrerorganisasjoner.

Her er noen tips til idrettslag som ønsker å gjøre en forskjell: 

  1. Inviter - spør om de vil delta - inkluder og ansvarliggjør.

  2. Idrettslag bør ha én eller flere medlemmer som har et eget ansvar for inkluderingsarbeid - med tydelig ansvar for å ha kontakt med foreldre som ikke har erfaring med norsk idrett eller frivillighet. 

  3. Vær bevisst på å inkludere alle på sosiale møteplasser og foreldremøter i idrettslaget. Etterspør hvilken kompetanse foreldrene har når de melder seg som frivillige. La foreldre bidra med det de kan og ønsker, for eksempel mat fra opprinnelseslandet til dugnaden/møtet.

  4. Idrettslaget bør ta kontakt og invitere foreldre/familier og tilby gratis treninger for å skape interesse for deltakelse i en periode. 

  5. Idrettslag kan også inkludere alle og stimulere til økt aktivitet gjennom utstyrsordninger som BUA som idrettslag kan få hjelp til å etablere. 

  6. Idrettslaget må ha et bevisst forhold til kostnadsnivået i klubben, for eksempel deltakelse i treningsleire og turneringer. Legg til rette for at medlemmene kan betale kontingenten i flere avdrag. Finnes det støtteordninger i kommunen for å dekke treningsavgift? NIF anbefaler alle idrettslag å ta i bruk verktøyet ALLEMED

  7. Norsk idrett har laget introduksjonsbrosjyren «BLI MED» som handler om hva det innebærer å være medlem av et idrettslag. Brosjyren er oversatt til 16 språk, og tar blant annet opp hva dugnad er og hva frivillig arbeid medfører av sosiale gevinster. 

  8. Idrettslaget må spørre barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn om de har lyst til bli med på trener-, leder- og dommerkurs. Flere kvinnelige trenere med minoritetsbakgrunn er viktig for å få med flere minoritetsjenter. Få innvandrere inn i styre og stell. Det kan skape nytekning knyttet til rekruttering. Les mer om inkludering i idrettslag

  9. Spør om hva som hindrer deltakelse i idrettslaget

Dugnadsfilm – det handler om å spørre
Troms idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap har laget en kortfilm om frivillig innsats og inkluderingsarbeid. Budskapet i filmen er sentralt og viktig for hele norsk idrett.