godeidrettsanlegg_612.jpg

Slik realiserer idrettslaget anleggsdrømmen!

Har idrettslaget ditt planer om å bygge et idrettsanlegg, trenger dere råd eller tips på hvordan idrettsanlegget skal utformes, eller lurer dere på hvordan man søker om spillemidler? På nettsiden godeidrettsanlegg.no er mye relevant informasjon om idrettsanlegg samlet på ett sted.

Nettsiden skal både være en kunnskapsbase og bidra til erfaringsutveksling. Gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsspredning om idretts- og nærmiljøanlegg er målet å øke kvaliteten og redusere byggekostnadene for idrettslag og kommuner.

Klikk deg inn på nettsiden godeidrettsanlegg.no her

Gode bidrag fra særforbund
Bak den nye nettsiden godeidrettsanlegg.no står Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU som har redaktøransvaret for siden. Svært mange særforbund har bidratt med informasjon om hvordan deres anlegg bør utformes.
- Det bygges og rehabiliteres idrettsanlegg for rundt fem milliarder kroner hvert år. Det som kjennetegner dette markedet er at med unntak av de største kommunene går veldig lang tid mellom hver gang en anleggseier bygger samme type anlegg. Derfor har vi laget en hjemmeside hvor potensielle anleggsbyggere kan finne informasjon som veiledere, eksempler på gode idrettsanlegg, kostnader på nylig ferdigstilte anlegg og navn på kontaktpersoner, sier Torstein Busland, anleggsrådgiver i Norges idrettsforbund.
- Mye av denne informasjonen finnes allerede, men den er ikke alltid like lett å finne. Nå er alt samlet på ett sted, sier han. 

Ønsker innspill
Innholdet på godeidrettsanlegg.no vil kontinuerlig videreutvikles og oppdateres – blant annet på bakgrunn av innspill fra alle som benytter seg av tjenesten. 
- Har man innspill til informasjonen man finner om ulike anleggstyper, planløsninger, materialvalg, økonomi og andre aktuelle tema ønsker vi svært gjerne å få tilbakemeldinger. Derfor oppfordrer vi alle som bruker nettsiden til å melde inn både små og store bidrag, forteller Busland. 

På nettsiden ligger også en oversikt over alle idrettsanleggene i Norge.
- Du kan søke direkte i kartet, navigere rundt i ditt nærområde, eller filtrere etter dine søkekriterier. Dataene er hentet fra idrettsanleggsregisteret på idrettsanlegg.no, forteller Busland avslutningsvis.

Gå til godeidrettsanlegg.no