illustrasjon 612.jpg

Slik melder du ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten

En ny veileder gjør det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i idretten. – Terskelen for å si ifra må senkes, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.

Idrettspresident Tom Tvedt poengterte nylig at alle i norsk idrett har et ansvar for å gjøre idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep kjent. Norges idrettsforbund har over tid jobbet med en ny veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nå er den ferdig og klar til bruk.

Se veilederen her

Nulltoleranse gjelder uansett arena

- Vi ønsker å gjøre det lettere å varsle om seksuell trakassering og overgrep, og enklere for idrettslagene å håndtere slike saker. Idretten samler folk på mange arenaer, men nulltoleransen for diskriminering og trakassering gjelder på alle arenaer innenfor idretten – som f.eks. trening, turnering, julebordet eller på styrerommet, fortsetter Kvalevåg.

Den nye veilederen henvender seg til tre målgrupper innen idretten:

  • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep

Ønsker at flere melder ifra

Norges idrettsforbund har jobbet systematisk mot seksuell trakassering og overgrep i flere år. Håvard B. Øvregård, rådgiver for verdiarbeid i Idrettsforbundet, er den som har ledet arbeidet med den nye veilederen.Han får jevnlig henvendelser om slike saker. I tillegg er han sikker på at mange ikke melder ifra.

- Flere lar trolig være å si ifra fordi de er usikre på om de blir tatt på alvor. De som skal håndtere sakene kan være redd for å gjøre feil, og ende opp med å ikke gjøre noe – som er det verste man kan gjøre, sier han og fortsetter:

-  Det er også naturlig at man er usikker på om man skal varsle, hvis man ikke vet hva som skjer videre etter at man har varslet om seksuell trakassering eller overgrep. Den nye veilederen gir alle som vurderer å varsle informasjon om hvordan saken følges opp. I tillegg oppfordres man til å ta kontakt med Idrettsforbundet sentralt dersom de har spørsmål, fortsetter Øvregård.

- Kontakt politiet

- Opplever man seksuelle overgrep bør man kontakte politiet. Om noen i idrettslaget får informasjon om straffbare forhold skal de kontakte politiet med en gang. Er du i tvil, ta likevel kontakt. Det er politiet som vurderer om noen har brutt straffeloven – ikke idrettslaget, sier Øvregård.

Se veilederen her