Det sosiale fellesskapet står sterkt hos Jenter 14 i Stoppen SK. Foto: Karianne Braathen
Det sosiale fellesskapet står sterkt hos Jenter 14 i Stoppen SK. Foto: Karianne Braathen

Slik hindrer Stoppen SK frafall i tenårene

For fotballklubben Stoppen SK er det flest mulig lengst mulig som gjelder. Trener for Jenter-14 Stein Vegar Larsen deler sine viktigste erfaringer for å hindre frafall i tenårene.

Hver uke møtes 31(!) jenter i 14-årsalderen for å spille fotball sammen i Stoppen SK. Noen trener én gang i uka, andre trener fem. Trener Stein Vegar Larsen er pappa til ei av jentene og har 15 års erfaring som fotballtrener for sine fire døtre. Med andre ord, Larsen vet noe om hva som motiverer jenter til å fortsette med idrett i tenårene. På oppfordring fra Norges idrettsforbund deler han sine viktigste tips.

- Det er utfordrende å lage en konkret liste og jeg har ikke fasiten på alt som er rett. Men jeg kan jo si noe om hvordan vi tenker og hvorfor jeg mener vår klubb har et godt tilbud til jentene, sier Larsen før han setter opp fem punkter:

1.Bli enige om hva som er det faktiske målet

- Vi hører ofte om uenigheter i foreldregrupper om topping av lag og hvor man skal legge listen. Det tror jeg bunner i at man ikke er enige om hva som er det faktiske målet. Hos oss er målet helt klart; vi ønsker å ha med flest mulig, lengst mulig. Da blir de andre valgene på veien mye enklere. Med det utgangspunktet gir det seg selv at alle skal få spille kamper og at arbeidet med det sosiale rundt laget prioriteres.

2.Skap én gruppe

- For oss har det vært avgjørende å bygge en «vi-følelse» i gruppa. Det er vi som skal få det til sammen. Da handler det om å ta jentene på alvor, invitere til medbestemmelse og ikke minst skape en treningskultur hvor det er sosialt og trygt å være. Selv om vi har lag meldt på i to ulike nivåer er vi én gruppe – punktum. Vi trener alltid sammen og låser ikke skillene mellom lagene på nivå 1 og 2.

3. Prioriter det sosiale fellesskapet

- Uansett hvem du spør på laget så er det sosiale kjempeviktig. Mange spiller rett og slett fotball fordi vennene gjøre det. Da prøver vi å være tidlig ute med å planlegge det jeg kaller «sosiale gulrøtter». Det kan være pizzakvelder, overnattingsturer, treningsleirer, turneringer i Norge og utlandet. Vi har for eksempel planlagt programmet to år framover – inkludert cup i sommer, cup neste sommer og en attraktiv treningsleir i mars om to år. Da fyller jentene 16 år og vi vet av erfaring at den vinteren er kritisk med tanke på frafall. Da er det viktig å ha noe som kan holde motivasjonen oppe og underbygge den sosiale profilen vi har i gruppen.

4.Involver foreldrene - ikke dra lasset alene

- Trenere kan bli fristet til å ta mye ansvar og gjøre det meste av jobben selv, fordi det på kort sikt kan være mest effektivt. Hos oss er vi bevisste på at vi ønsker at mange foreldre skal ha roller rundt laget. Det fører til et helt annet eierskap til prosjektet hos foreldrene. Vi har 60 foreldre, mange har kompetanse som et idrettslag trenger. For eksempel er en mamma psykolog. Hun følger med på at jentene har det greit og gir oss trenere tilbakemelding på om noen trenger ekstra dytt. En annen er fysioterapeut og bidrar med skadeforebyggende øvelser. Åtte foreldre har ulike treneroppgaver. Mange foreldre opplever det som ekstremt verdifullt å få lov til å være med ungdommene i tenårene, bli kjent med vennene og miljøet datteren er en del av. Involvering av foreldrene gir vinn-vinn-situasjoner vi har gode erfaringer med.

5.Én trening i uka er også lov

- Ønsker du bare å trene én gang i uka, så er det helt klart lov, men det betyr ikke at vi ikke stiller krav. Hvis ikke du skal på trening, skal du si ifra. Dersom ei av jentene har turntrening på onsdager og heller vil prioritere det, er også det greit. Vi har tre treninger i uka med eget lag – i tillegg har de jentene som vil trene mer et tilbud om både sonelagstrening, hospitering hos eldre lag og i perioder har vi morgentrening før skolen for de som ønsker det. Ekstratilbudene kommer som et supplement til treningen i eget lag og kriteriet for å bli med på dette er først og fremst treningsvilje – i liten grad ferdigheter. Det betyr at de som er mest ivrige kan trene mer, avslutter Larsen.

For Stein Vegar Larsen (t.h) og Stoppen SK er flest mulig - lengst mulig målet. Foto: Karianne Braathen 

Les mer om ungdomsidrett her.