utstyr1.jpg

Skattefradrag for gaver

Alle idrettslag og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver må registrere dette innen 15. januar 2016.

Søknadsskjema åpnes tirsdag 1. desember 2015. Registrering av mottatte gaver for 2015 gjøres via følgende link: https://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=93

Kriterier for fradrag er blant annet:

  • Gavemottaker må rapportere om mottatte gaver via link som legges ut på denne siden i desember hvert år. Mottatte gaver må registreres innen 15. januar året etter at gaven er mottatt.
  • Det gis fradrag for gavebeløp fra 500 kr og inntil 20 000 kr.
  • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
  • Gaven må være en pengegave.

Les mer om skattefradrag for gaver