utstyr1.jpg

Skattefradrag for gaver - frist 10. januar

Idrettslag og andre organisasjonsledd som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver har frist 20. februar 2019.

Ordningen gjelder for idrettslag, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

  • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.
  • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 40 000.
  • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
  • Gaven må være en pengegave.
  • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).
  • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

    Les mer om hvordan ditt idrettslag / særforbund går frem for å få skattefradrag. (Se fanen "Skattefradrag for gaver"