Idrettslag og særforbund som ønsker å få skattefradrag for gaver har frist til 10. januar 2018. Foto: NTBScanpix
Idrettslag og særforbund som ønsker å få skattefradrag for gaver har frist til 10. januar 2018. Foto: NTBScanpix

Skattefradrag for gaver

Idrettslag og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver har første frist jan/feb 2018.

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

  • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.
  • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 30 000.
  • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
  • Gaven må være en pengegave.
  • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).
  • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

Les mer om hvordan ditt idrettslag / særforbund går frem for å få skattefradrag. (Se fanen "Skattefradrag for gaver"