Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uttalelser fra NIFs ledermøte

ledermøtet.jpg

Ledermøtet på Gardermoen kommer med følgende tre uttalelser:

 

1. Norsk idretts ledermøte ønsker utvikling av idrettens organisasjonsmodell, med mål om en effektiv og endringsdyktig organisasjon tilpasset morgendagens krav til medbestemmelse, forenkling og digitalisering, til beste for aktiviteten i klubber og lag landet rundt.

2. Norsk idrett har et stort ansvar for et kraftfullt arbeid mot utenforskap, herunder nedbygging av økonomiske og sosiale barrierer for idrettsdeltakelse. Idretten forplikter seg til å gjøre deltagelse i idrett rimeligst mulig.

Det offentlige Norge må sikre enkle og forutsigbare støtteordninger lokalt, også til kontingenter og treningsavgifter. Kommuner og fylker har et særskilt ansvar for at det er gratis for klubber og lag å benytte idrettsanlegg eid av det offentlige.

Norsk idretts ledermøte inviterer det offentlige Norge og andre frivillige organisasjoner til et styrket samarbeid for å sikre at alle skal kunne delta i idrettens fellesskap.

3. Mangelen på idrettsanlegg representerer den største begrensningen for å sikre bredest mulig deltakelse i organisert og egenorganisert fysisk aktivitet blant barn og ungdom.

Det må i årlig ordinært statsbudsjett bevilges tilstrekkelig med midler slik at momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg er forutsigbar for klubber og lag.

Norsk idretts ledermøte oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til en offensiv utvikling av fleribruks- og fleridrettsanlegg ved skoler, slik at elever kan få gode aktivitetsmessige forhold med tanke på at det skal være én time fysisk aktivitet hver dag for alle elever. Disse anleggene må kunne brukes gratis av idretten på ettermiddag- og kveldstid.

Idretten er landets viktigste arena for inkludering og for en meningsfull og positiv fritid for barn og ungdom. Norsk idrett inviterer derfor regjeringen og landets største kommuner til en særskilt satsing på utbygging av idrettsanlegg med høy flerbruksgrad i befolkningstette områder med sosiale og økonomiske utfordringer.

Ledermøtet oppfordrer alle de politiske partiene til å sette ambisiøse mål for anleggsutvikling i sine partiprogrammer frem mot kommune- og fylkestingsvalget i 2019.