Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regjeringen foreslår full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Anleggsbilde NIF612.jpg
Alle godkjente søkere i 2018 vil kunne motta full kompensasjon dersom Stortinget støtter oppom regjeringens forslag.

Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen går for full momskompensasjon for idrettsanlegg ved å foreslå en tilleggsbevilgning på 19 millioner kroner i nysalderingen av statsbudsjettet for 2018.

 

-Full kompensasjon gjør at idrettslag, som har bygget anlegg i år, slipper å betale moms. Det bidrar til lavere kostnader for idrettslaget og den aktive idretten. At regjeringen ønsker at idrettslag som bygger idrettsanlegg skal ha forutsigbarhet og full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er et viktig signal til idrettsbevegelsen. Nå håper vi at Stortinget støtter opp under regjeringens forslag, sier idrettspresident Tom Tvedt. 

I en proposisjon til Stortinget tilrår Kulturdepartementet et endringsforslag på post 82, merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Bevilgningen på posten skal kompensere for kostnader som spillemiddelberettigete idrettslag og foreninger har til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Formålet med ordningen er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer. I 2018 er det bevilget 285 mill. kroner til ordningen, hvorav 100 mill. kroner ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018. Høy investeringsaktivitet og få avslåtte søknader i 2018 har gitt et samlet godkjent søknadsbeløp på 304 mill. kroner. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 19 mill. kroner. Det vil gi full kompensasjon for alle godkjente søkere i 2018.