Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oslo blir søkeby

Oslo og Norges idrettsforbund er enige om å starte en prosess for å presentere Oslo som søkerby for vinter-OL 2022. Det kom frem under idrettstyrets åpen time tirsdag 24. januar.

 

Oslos Kulturbyråd og fungerende byrådsleder Torger Ødegaard (H) og nestleder i Oslo byråd Ola Elvestuen (V) la igjen positive signaler fra Oslo om å igangsette en større prosess sammen med Norges idrettsforbund for å presentere Oslo som søkerby for OL i 2022.

- Oslo er verdens vinterhovedstad, og vi er villig til å ta utfordringen med å stille som søkerby for OL og Paralympics i 2022, dersom det er støtte for dette i idretten og i folket, sa Ødegaard under Åpen time.

Ødegaard og Elvestuen presiserte at Oslo må samarbeide nært med idrettsforbundet i de videre utredninger. Mye av jobben som ble gjort for Oslos konsept i prosessen om et OL til Norge i 2018, vil kunne tas videre i denne prosessen. Men alle momenter krever nå et tett samarbeid med de aktuelle partene. - Dette er et stort og viktig arrangement, det er et byutviklingsprosjekt og et miljøprosjekt, sier Ødegaard.
Idrettspresident Børre Rognlien sier at tidslinjen med et eventuelt ekstraordinært idrettsting den 8. juni er gjennomførbar.

- Oslo kan arrangere store idrettsarrangementer. Et nytt OL i Oslo vil bli en folkefest. Arrangementet må sees i et nasjonalt perspektiv, og Oslo er avhengig av å ha godt samarbeid med de andre kommunene, sa Elvestuen. - Jeg er glad for at idrettstyret har trukket opp en konkret geografisk akse for konseptet. Hele Norge skal se at dette er et konsept som er med å løfte hele norsk idrett, avsluttet Elvestuen.

Idrettsstyret har fattet følgende vedtak i saken:
Vedtak i Idrettsstyret 24.01.2012: OL og Paralympics 2022:
Idrettsstyret viser til IS-sak 27 i møte nr. 4 (2011-2015), til IS-sak 32 i IS-møte 5 (2011-2015) og til O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015), og til dagens møte med og presentasjon fra Oslo kommune. Idrettsstyret ber generalsekretæren sammen med Oslo kommune om å tilrettelegge for møter med de aktuelle samarbeidende kommuner og fylkeskommuner for videre planlegging av relevant anleggs- og infrastrukturutvikling for et evt. OL/PL til Norge i 2022.

Idrettsstyret vil søke kontakt med kommuner og fylkeskommuner med hovedbasis i linjen Oslo/Lillehammer-regionen, dette innbefatter også kommunene Drammen og Lørenskog, og inkluderer fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud.

Det vil være Oslo som vil være relevant søkerby sammen med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Et OL/PL til Oslo i 2022 skal være en videre vitalisering av hele norsk idrett og bygge videre på det fundamentet som allerede er skapt gjennom Ungdoms-OL 2016-arbeidet i Lillehammer.

Idrettsstyret vedtok ovennevnte med 11 mot 1 stemme.