skicross.jpg

Oppdaterte fraværsgrenser i videregående skole

Hva vil de nye fraværsgrensene bety for elever som er aktive idrettsutøvere? Rådgiver Sverre Aarsand orienterer.

Det er Kunnskapsdepartementet som har innført den nye ordningen, gjeldende fra høsten 2016.

- Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Eleven må legge frem relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen, sier Aarsand, rådgiver på fagområdet idrett og skole i Norges idrettsforbund.

Blant de gyldige grunnene til å være borte fra skolen finner man «representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå», noe som vil være aktuelt for en rekke elever som driver med idrett i Norge.

- For å gjøre det lettere for elever, idrettskretser, særforbund og særkretser har vi samlet all informasjon i ett dokument. Jeg anbefaler alle aktuelle organisasjonsledd til å orientere utøvere i den aktuelle aldersklassen om endringene, fortsetter Aarsand.

Les brevet fra NIF/Olympiatoppen: Ny fraværsgrense i videregående skole  – hva innebærer dette for elever som er aktive idrettsutøvere?

NIF oppfordrer idrettens organisasjonsledd om tidlig dokumentasjon av fravær

NIF oppfordrer idrettslag, særkretser og særforbund til å bistå elever med å skaffe gyldig dokumentasjon for fravær. Gyldig dokumentasjon er en skriftlig erklæring eller bekreftelse. Kunnskapsdepartementet skal evaluere ordningen etter tre år. Norges idrettsforbund ber derfor organisasjonsledd om å ta kontakt med innspill og avslagssaker.

Spørsmål vedr. toppidrettsgymnas
Kontakt Åke Fiskerstrand, NIF/OLT, mobil: 908 505 26, e-post: akefisk@online.no 

Spørsmål vedr. videregående skole samt aktuelle innspill og avslagssaker sendes undertegnede: Kontakt Sverre Aarsand, NIF, mobil: 41 9000 51, e-post: sverre.aarsand@idrettsforbundet.no