Norges idrettsforbund har syv retningslinjer for publisering av bilder og filmer av barn. Foto: NTB Scanpix
Norges idrettsforbund har syv retningslinjer for publisering av bilder og filmer av barn. Foto: NTB Scanpix

Omfattende publisering av bilder av idrettsbarn i sosiale medier: - Har du spurt om lov?

- I idretten ser vi en omfattende publisering av bilder og film av barn i sosiale medier, sier Siri Grønborg Christensen, advokat i Norges idrettsforbund. Nå oppfordrer hun trenere, ledere, frivillige, foresatte, og ikke minst barna selv, om å sette seg inn i hvilke regler som gjelder.

På grunn av en stadig økende bruk av sosial medier ønsker Norges idrettsforbund å rette søkelyset mot hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner.

Med syv enkle retningslinjer er målet å bevisstgjøre alle i norsk idrett om hvor grensen går.
- Norges idrettsforbund får flere henvendelser om hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av barn som er medlemmer av idrettslag. Dessuten ser vi at det skjer mye tilfeldig bildedeling i forbindelse med ulike idrettsarrangement. Derfor har vi hatt behov for å utarbeide noen enkle retningslinjer, i samarbeid med Datatilsynet, om de krav som stilles i personvernopplysningsloven og åndsverksloven, forteller Grønborg Christensen.

Viktig å ta barna på alvor
Hun sier det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet, og rett til personvern.
- Det er viktig for oss å ta barna på alvor. Derfor har vi presisert at dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres, skal dette overstyre foreldrenes ønsker, sier Grønborg Christensen og legger til:
- Barn og foresatte kan ha særlige grunner til at de ikke ønsker å publisere bilder og film av sine barn. I enkelte tilfeller kan deling av bilder og film få svært uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er derfor klokt å tenke seg om før publisering sier Grønborg Christensen.

Hent alltid inn samtykke
Hovedregelen for bruk av bilder og film er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene før de publiseres.
- Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. I den forbindelse har vi laget et samtykkeerklæringsskjema som vi ber idrettslagene om å benytte, sier Grønborg Christensen.

Idrettsforbundets retningslinjer:

  1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Les mer om NIFs retningslinjer